Mikael Schink

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Seminariet kan ses i efterhand på Studieförbundet Bildas hemsida via länken här av MIKAEL SCHINK Politiska partier tycks tävla om hårda tag mot konfessionella friskolor, på grund av rapporterade missförhållanden vid...
av MIKAEL SCHINK På 1950-talet införde BMW ett navigationssystem med en kvinnlig röst i sina bilar, varpå det kom in klagomål från kunderna, av vilka de flesta var män, att...
av MIKAEL SCHINK Carl Rudbeck skriver i sin understreckare i Svenska Dagbladet den 5 januari att världen inte går att förstå utan religion på grund av att det är ett...
I vissa postmoderna diskurser ses sanningen som sådan ofta som suspekt. I synnerhet i samband med interreligiös dialog och mötet mellan olika religioner kan sanningsanspråk i sig ibland uppfattas som...
Det finns en utbredd uppfattning om att det existerar ett spänningsförhållande mellan religion och vetenskap och att religion kan leda till bildningsförakt och olika former av fundamentalism. Detta ämne behandlades ...
Traditionellt sett har integration handlat om att få ut folk på arbetsmarknaden. Men under de senaste åren har debattens fokus skiftat till att handla om värderingar. Behövs det gemensamma värderingar...
av MIKAEL SCHINK Man kan fråga sig hur man ska ställa sig till BBC:s program om Johannes Paulus II:s så kallade hemliga brev (programmet finns via denna länk, som dock...
av MIKAEL SCHINK Martin Ingvar, Christer Sturmark och Åsa Wikforss skriver på DN Debatt (22/3, länk här) att den postmoderna sanningsrelativismen leder oss ner i en antiintellektuell avgrund. Deras grundtanke...
av MIKAEL SCHINK – Konferens vid Newmaninstitutet. Fredagen den 9 maj till söndagen den 12 maj hölls en välbesökt konferens om naturvetenskap och religion vid Newmaninstitutet i Uppsala i samarbete med...