Nummer 6/2023

Filter

Datumintervall
Datumintervall
”För att gå till botten med den internationella kris som koranbränningarna har utlöst, måste vi återvända till tillkomsthistorien bakom de mänskliga rättigheterna.” Så skriver Fredrik Heiding i ledaren i senaste...
av FREDRIK HEIDING – Liberaler frångår sina principer när de diskuterar religion. Ett upprop till stöd för svenska muslimer gjordes i Dagens Nyheter (24/7) av flera kulturpersonligheter som själva genom åren...
av ULLA GUDMUNDSON När jag var åtta år bodde vi på Fastlagsvägen 28 på Hägerstensåsen. Jag var med i Ansgarsflickorna, svenskkyrkliga scouter. Vi träffades i en lokal en bit bort...
av MAGDALENA DAHLBORG – Arbetsdokumentet för synoden om synodalitet. Det i juni publicerade arbetsdokumentet (instrumentum laboris) för synoden om synodalitet uttrycker att ”gemenskap och uppdrag/mission är sammanvävda och speglar varandra”, med...
av ROBERT RYDBERG Den 24 februari 2022 inledde Ryssland en oprovocerad och storskalig invasion av grannlandet Ukraina. Attacken hade föregåtts av en årslång styrkeuppladdning och av politiska krav som syftade...