Direkt från Rom: Intervju med ärkebiskop Antje Jackelén

av ULF JONSSON
Direkt efter konsistoriet i Peterskyrkan på eftermiddagen i dag i Rom fick Signum tillfälle att intervjua Svenska kyrkans ärkebiskop, Antje Jackelén, som var på plats då biskop Anders blev kardinal.

Man kan lyssna till intervjun genom att klicka på länken nedan längst till vänster i rektangeln, det vill säga till vänster om förloppsindikatorn.

Ulf Jonsson 2017-06-28