Intervju med biskop William Kenney på Petersplatsen

av FREDRIK HEIDING
Direkt efter konsistoriet i Peterskyrkan fick Signum tillfälle att intervjua biskop William Kenney som nu är hjälpbiskop i stiftet Birmingham i England. Under 37 års tid var han verksam i Sverige. I intervjun ger han sina perspektiv på tillsättningen av biskop Anders som kardinal.

Man kan lyssna till intervjun genom att klicka på länken nedan till längst vänster i rektangeln, det vill säga till vänster om förloppsindikatorn.

Fredrik Heiding 2017-06-28