Franciskus uppmanar till bön för ungdomen

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Med tanke på ungdomssynoden nästa år har påven Franciskus skrivit en förberedelsebön. I denna ber han för de modiga ungdomarna, ”som tar ansvar för sina liv och strävar de skönaste och mest meningsfulla sakerna i livet och alltjämt bevarar ett fritt hjärta”. Ett förbönsblad går att ladda ner från den tyska biskopskonferensens hemsida, vilket meddelades i Bonn under onsdagen.

Under hösten 2018 kommer biskopar från hela världen att samlas i Vatikanen till den 15:e ordinarie biskopssynoden med temat ungdomarna, deras tro och deras livsval. Biskoparna vill skapa sig en omfattande och realistisk bild av ”ungdomens” tro och liv i hela världen. Dessutom kommer det handla om sätt för kyrkan att vandra tillsammans med ungdomarna i olika livssituationer och leda dem till ett aktivt deltagande i kyrkan och samhället.

Synoden ”om ungdomen” ska också vara en ”ungdomens synod”, betonar påven Franciskus. Därför pågår till slutet av november en världsomfattande internetundersökning från Vatikanens sida – för alla mellan 16 och 29 år. När det gäller den senare har bland andra ärkebiskop Franz Lackner ännu en gång uppmanat ungdomarna att delta nätundersökningen, som finns tillgänglig här. ”Ta chansen! Bidra med er själva! Påven Franciskus vill veta vad ni anser”, sade Lackner till ungdomarna.

Kathpress 2017-11-08

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Med tanke på ungdomssynoden nästa år har påven Franciskus skrivit en förberedelsebön. I denna ber han för de modiga ungdomarna, ”som tar ansvar för sina liv och strävar de skönaste och mest meningsfulla sakerna i livet och alltjämt bevarar ett fritt hjärta”. Ett förbönsblad går att ladda ner från den tyska biskopskonferensens hemsida, vilket meddelades i Bonn under onsdagen.

Under hösten 2018 kommer biskopar från hela världen att samlas i Vatikanen till den 15:e ordinarie biskopssynoden med temat ungdomarna, deras tro och deras livsval. Biskoparna vill skapa sig en omfattande och realistisk bild av ”ungdomens” tro och liv i hela världen. Dessutom kommer det handla om sätt för kyrkan att vandra tillsammans med ungdomarna i olika livssituationer och leda dem till ett aktivt deltagande i kyrkan och samhället.

Synoden ”om ungdomen” ska också vara en ”ungdomens synod”, betonar påven Franciskus. Därför pågår till slutet av november en världsomfattande internetundersökning från Vatikanens sida – för alla mellan 16 och 29 år. När det gäller den senare har bland andra ärkebiskop Franz Lackner ännu en gång uppmanat ungdomarna att delta nätundersökningen, som finns tillgänglig här. ”Ta chansen! Bidra med er själva! Påven Franciskus vill veta vad ni anser”, sade Lackner till ungdomarna.

Kathpress 2017-11-08