Hjärna, hälsa, kultur och miljö

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

BENGT SÄFSTEN

Kultur och miljö påverkar människans hjärna och därmed hälsa, välbefinnande och lärande. Intresse för en positiv samverkan mellan sjukvårdens och kulturens områden är sedan länge etablerade och har stöd i internationell forskning.

Stockholms läns landsting har tidigare denna höst beslutat att stödja projektet Den kulturella hjärnan, som leds bland annat av genetikern professor emeritus Gunnar Bjursell vid Karolinska institutet. Hans förhållningssätt har utgått från molekylär biologi men också från hans koppling till Hjärnfonden. Som drivande kraft finns även biologen Henrik Brändén.

En webbportal ska ge vårdpersonal och politiker tips om hur kultur kan användas för att skapa bättre hälsa. ”Den hemsida vi bygger är nyskapande genom att kurera och presentera rykande färsk internationell forskning, presenterad så att både forskare, olika professioner och beslutsfattare har glädje och nytta av den, till exempel i form av exempelsamlingar och konkreta ’recept’ för hur man kan arbeta vidare”, säger Bjursell.

Projektet den kulturella hjärnan förmedlar den internationella spetsforskningen om sambanden mellan kultur, hjärna, lärande och hälsa till beslutsfattare och yrkesfolk samt intresserad allmänhet i Sverige. Projektet väntas kosta 6 miljoner kronor över tre år och enligt kulturnämndens beslut skjuter Stockholms läns landsting till 600 000 under det första året. Utöver landstinget bidrar även Karolinska institutet och Statens musikverk.

Lite av samma tänkande har resulterat i att man vid lantbruksuniversitetet på Alnarp utvecklat en verksamhet utifrån speciella ”terapiträdgårdar”. Projekt som inriktas på studerade och kända samband mellan hjärna, välbefinnande och livslängd med teologi finns redan. De projekten bedrivs dock främst vid amerikanska universitet.

Bengt Säfsten 2013-10-31

Den kulturella hjärnan

Henrik Brändén

Kultur och utbildningsnämnden

Vårdalinstitutet

Spirituality and health

Durham University

Healthy Aging

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

BENGT SÄFSTEN

Kultur och miljö påverkar människans hjärna och därmed hälsa, välbefinnande och lärande. Intresse för en positiv samverkan mellan sjukvårdens och kulturens områden är sedan länge etablerade och har stöd i internationell forskning.

Stockholms läns landsting har tidigare denna höst beslutat att stödja projektet Den kulturella hjärnan, som leds bland annat av genetikern professor emeritus Gunnar Bjursell vid Karolinska institutet. Hans förhållningssätt har utgått från molekylär biologi men också från hans koppling till Hjärnfonden. Som drivande kraft finns även biologen Henrik Brändén.

En webbportal ska ge vårdpersonal och politiker tips om hur kultur kan användas för att skapa bättre hälsa. ”Den hemsida vi bygger är nyskapande genom att kurera och presentera rykande färsk internationell forskning, presenterad så att både forskare, olika professioner och beslutsfattare har glädje och nytta av den, till exempel i form av exempelsamlingar och konkreta ’recept’ för hur man kan arbeta vidare”, säger Bjursell.

Projektet den kulturella hjärnan förmedlar den internationella spetsforskningen om sambanden mellan kultur, hjärna, lärande och hälsa till beslutsfattare och yrkesfolk samt intresserad allmänhet i Sverige. Projektet väntas kosta 6 miljoner kronor över tre år och enligt kulturnämndens beslut skjuter Stockholms läns landsting till 600 000 under det första året. Utöver landstinget bidrar även Karolinska institutet och Statens musikverk.

Lite av samma tänkande har resulterat i att man vid lantbruksuniversitetet på Alnarp utvecklat en verksamhet utifrån speciella ”terapiträdgårdar”. Projekt som inriktas på studerade och kända samband mellan hjärna, välbefinnande och livslängd med teologi finns redan. De projekten bedrivs dock främst vid amerikanska universitet.

Bengt Säfsten 2013-10-31

Den kulturella hjärnan

Henrik Brändén

Kultur och utbildningsnämnden

Vårdalinstitutet

Spirituality and health

Durham University

Healthy Aging