Stopp på forskning på överblivna embryon?

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

BENGT SÄFSTEN

Flera svenska kyrkoledare ställer sig bakom det europeiska medborgarinitiativ som försöker stoppa finansiering av forskningen på mänskliga embryon. Uppslutningen bland kyrkornas fotfolk i Sverige har dock varit litet. Dessutom har reaktionerna i Sverige avvikit kraftigt från den i andra länder i Europa.

Ett europeiskt medborgarinitiativ är ett uttryck för demokrati. Ett medborgarinitiativ måste stödjas av minst en miljon EU-medborgare, som kommer från minst sju av de 27 medlemsländerna. Ett sådant initiativ är möjligt i varje område där kommissionen har befogenhet att föreslå lagstiftning.

Initiativet One of Us har som mål att få EU att lagstifta om ett förbud mot EU-finansiering av verksamhet som bygger på att mänskliga embryon förstörs.

Det handlar huvudsakligen om embryon som är resultatet av provrörsbefruktning (in vitro-fertilisering, IVF). En IVF-behandling innebär vanligen att ett antal ägg befruktas samtidigt. Några av de befruktade äggen placeras i modern, men resten fryses ner för att användas som en ”reserv” om det första försöket inte leder till graviditet. Om kvinnan blir gravid vid första försöket så kan föräldrarna bestämma att de återstående embryon inte ska användas. I vissa länder kan man välja mellan att donera överblivna embryon till forskning eller att förstöra dem.

1,8 miljoner medborgare har undertecknat uppropet i 18 länder. I bland annat Österrike, Frankrike, Tyskland, Ungern, Italien, Litauen, Nederländerna, Polen, Rumänien, Slovakien och Spanien. Arrangörerna har länge varit övertygade om att 14 EU-länder (alltså minst hälften av medlemsstaterna) kommer att uppnå detta, vilket är dubbelt så många som kommissionen kräver av organisatörerna och redan fått detta bekräftat. Men i Sverige har bara omkring 2 600 personer valt att stödja initiativet. Trots det har målen uppfyllts med god marginal.

Bland dem som skrivit på uppropet och uppmanat Sveriges kristna att göra detta uppges det finnas således flera kyrkoledare och kända andra representanter för svensk kristenhet. Enligt företrädare för Respekt, som är den katolska rörelsen för livet, så har alla katolska församlingar i Sverige engagerats i namninsamlingen.

Frågan om forskning på embryon är emellertid kontroversiell, eftersom det mänskliga livets begynnelse ställs mot möjligheterna att via forskning på embryon utveckla bot mot svåra sjukdomar. En stark motreaktion har noterats i Sverige och det har varit oerhört svårt att mer objektivt ens försöka utröna vad som pågått. Politiker, svenska massmedia och olika särintressen har uttalat sig på ett sätt som saknar motstycke och ofta argumenterat mot frågor som initiativet inte alls gällt. Det handlar alltså inte om att stoppa IVF eller att hindra aborter.

Bengt Säfsten 2013-11-05

One of Us

Respekt

https://www.ottar.se/artiklar/tr-gt-f-r-anti-abortkampanj-i-eu

https://www.aftonbladet.se/debatt/article17716515.ab

Se även nyhet på Signums hemsida 2013-11-02

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

BENGT SÄFSTEN

Flera svenska kyrkoledare ställer sig bakom det europeiska medborgarinitiativ som försöker stoppa finansiering av forskningen på mänskliga embryon. Uppslutningen bland kyrkornas fotfolk i Sverige har dock varit litet. Dessutom har reaktionerna i Sverige avvikit kraftigt från den i andra länder i Europa.

Ett europeiskt medborgarinitiativ är ett uttryck för demokrati. Ett medborgarinitiativ måste stödjas av minst en miljon EU-medborgare, som kommer från minst sju av de 27 medlemsländerna. Ett sådant initiativ är möjligt i varje område där kommissionen har befogenhet att föreslå lagstiftning.

Initiativet One of Us har som mål att få EU att lagstifta om ett förbud mot EU-finansiering av verksamhet som bygger på att mänskliga embryon förstörs.

Det handlar huvudsakligen om embryon som är resultatet av provrörsbefruktning (in vitro-fertilisering, IVF). En IVF-behandling innebär vanligen att ett antal ägg befruktas samtidigt. Några av de befruktade äggen placeras i modern, men resten fryses ner för att användas som en ”reserv” om det första försöket inte leder till graviditet. Om kvinnan blir gravid vid första försöket så kan föräldrarna bestämma att de återstående embryon inte ska användas. I vissa länder kan man välja mellan att donera överblivna embryon till forskning eller att förstöra dem.

1,8 miljoner medborgare har undertecknat uppropet i 18 länder. I bland annat Österrike, Frankrike, Tyskland, Ungern, Italien, Litauen, Nederländerna, Polen, Rumänien, Slovakien och Spanien. Arrangörerna har länge varit övertygade om att 14 EU-länder (alltså minst hälften av medlemsstaterna) kommer att uppnå detta, vilket är dubbelt så många som kommissionen kräver av organisatörerna och redan fått detta bekräftat. Men i Sverige har bara omkring 2 600 personer valt att stödja initiativet. Trots det har målen uppfyllts med god marginal.

Bland dem som skrivit på uppropet och uppmanat Sveriges kristna att göra detta uppges det finnas således flera kyrkoledare och kända andra representanter för svensk kristenhet. Enligt företrädare för Respekt, som är den katolska rörelsen för livet, så har alla katolska församlingar i Sverige engagerats i namninsamlingen.

Frågan om forskning på embryon är emellertid kontroversiell, eftersom det mänskliga livets begynnelse ställs mot möjligheterna att via forskning på embryon utveckla bot mot svåra sjukdomar. En stark motreaktion har noterats i Sverige och det har varit oerhört svårt att mer objektivt ens försöka utröna vad som pågått. Politiker, svenska massmedia och olika särintressen har uttalat sig på ett sätt som saknar motstycke och ofta argumenterat mot frågor som initiativet inte alls gällt. Det handlar alltså inte om att stoppa IVF eller att hindra aborter.

Bengt Säfsten 2013-11-05

One of Us

Respekt

https://www.ottar.se/artiklar/tr-gt-f-r-anti-abortkampanj-i-eu

https://www.aftonbladet.se/debatt/article17716515.ab

Se även nyhet på Signums hemsida 2013-11-02