Ignatius andliga övningar förebygger ångerfulla studenter

Så många som var tredje nyutexaminerad student ångrar valet av utbildning. Det framgår av en undersökning, på uppdrag av Jusek, som presenteras på Svenska Dagbladet Brännpunkt, i dag den 4 januari. Missnöjet finns tvärs över olika program: juridik, ekonomi, samhällsvetenskap, personalvetenskap och systemvetenskap. Studenterna anser att kvalitén inte är tillräckligt hög för det som krävs på arbetsmarknaden. Men det är inte bara pragmatiska och tekniska kunskaper som saknas. Bristerna gäller också etik och moral, och allmän bildning. ”Studenterna är till exempel missnöjda med hur väl utbildningen har tränat dem i etiska överväganden, att medverka i verksamhetsutveckling och att förklara för någon som inte är insatt i ämnet. Utbildningen har inte heller tränat dem i att följa med i kunskapsutvecklingen inom deras utbildningsområde.”

Kan det inte vara så att problemet ändå ligger på ett djupare plan? Det är inte helt otänkbart att studenter aldrig får adekvat hjälp att välja utbildning inom ramen för de stora livsfrågorna. Om de djupare motiven inte analyseras och frågan om meningen med ens liv inte ställs i tid, så kan en underliggande frustration förr eller senare komma upp till ytan. Livsglädje kan människor förvisso också finna vid sidan av utbildning och yrke, men arbetslivet utgör ändå en stor del av tillvaron. Om analysen stämmer så beror missnöjet alltså delvis på något annat än utbildningens standard. Vi kan kalla det existentiell ånger som framkallas då själva inriktningen i livet inte förankrats ordentligt. Man valde aldrig rätt från början genom ta ställning långsiktigt och grundligt. Hur går man då tillväga för att välja rätt?

I katolsk tradition finns en nästan 500 år gammal metod för att söka och finna meningen med livet (också yrkeslivet). I Andliga övningar utformade Ignatius av Loyola (1491–1556), Jesuitordens grundare, just en metod som hjälper människan att välja mellan olika alternativ, både med avseende på livsavgörande frågor och vardagliga ting. För en troende person handlar det om att söka och finna Guds vilja med ens liv, vara lyhörd för Jesu Kristi unika kallelse. Guds plan tar inte alltid hänsyn till konjunkturen, det som är inne för tillfället, eller ens till personens egna önskemål alla gånger. Men vetskapen om vad Gud vill (en kännedom som antas vara tillgänglig) skänker förtröstan och frid, eftersom livets inriktning stakats ut i grova drag och det finns något att satsa på. För dem som inte är aktivt troende kristna kan val eventuellt göras efter liknande kriterier. Det är verkligen en konst att välja rätt, men resurserna finns. Tv-serien Den stora tystnaden som visades förra våren illustrerar denna konst. Mer om detta kan man läsa i Stefan Kiechle, Ignatius av Loyola: Mästare i andlig vägledning (Artos, 2007). Jesuiterna i Sverige ger dessutom retreater på olika håll, se hemsidan jesuiterna.se

 

Fredrik Heiding, jesuitpater och lektor i teologi vid Newmaninstitutet

https://www.svd.se/opinion/brannpunkt/var-tredje-angrar-sin-utbildning_6749033.svd

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Så många som var tredje nyutexaminerad student ångrar valet av utbildning. Det framgår av en undersökning, på uppdrag av Jusek, som presenteras på Svenska Dagbladet Brännpunkt, i dag den 4 januari. Missnöjet finns tvärs över olika program: juridik, ekonomi, samhällsvetenskap, personalvetenskap och systemvetenskap. Studenterna anser att kvalitén inte är tillräckligt hög för det som krävs på arbetsmarknaden. Men det är inte bara pragmatiska och tekniska kunskaper som saknas. Bristerna gäller också etik och moral, och allmän bildning. ”Studenterna är till exempel missnöjda med hur väl utbildningen har tränat dem i etiska överväganden, att medverka i verksamhetsutveckling och att förklara för någon som inte är insatt i ämnet. Utbildningen har inte heller tränat dem i att följa med i kunskapsutvecklingen inom deras utbildningsområde.”

Kan det inte vara så att problemet ändå ligger på ett djupare plan? Det är inte helt otänkbart att studenter aldrig får adekvat hjälp att välja utbildning inom ramen för de stora livsfrågorna. Om de djupare motiven inte analyseras och frågan om meningen med ens liv inte ställs i tid, så kan en underliggande frustration förr eller senare komma upp till ytan. Livsglädje kan människor förvisso också finna vid sidan av utbildning och yrke, men arbetslivet utgör ändå en stor del av tillvaron. Om analysen stämmer så beror missnöjet alltså delvis på något annat än utbildningens standard. Vi kan kalla det existentiell ånger som framkallas då själva inriktningen i livet inte förankrats ordentligt. Man valde aldrig rätt från början genom ta ställning långsiktigt och grundligt. Hur går man då tillväga för att välja rätt?

I katolsk tradition finns en nästan 500 år gammal metod för att söka och finna meningen med livet (också yrkeslivet). I Andliga övningar utformade Ignatius av Loyola (1491–1556), Jesuitordens grundare, just en metod som hjälper människan att välja mellan olika alternativ, både med avseende på livsavgörande frågor och vardagliga ting. För en troende person handlar det om att söka och finna Guds vilja med ens liv, vara lyhörd för Jesu Kristi unika kallelse. Guds plan tar inte alltid hänsyn till konjunkturen, det som är inne för tillfället, eller ens till personens egna önskemål alla gånger. Men vetskapen om vad Gud vill (en kännedom som antas vara tillgänglig) skänker förtröstan och frid, eftersom livets inriktning stakats ut i grova drag och det finns något att satsa på. För dem som inte är aktivt troende kristna kan val eventuellt göras efter liknande kriterier. Det är verkligen en konst att välja rätt, men resurserna finns. Tv-serien Den stora tystnaden som visades förra våren illustrerar denna konst. Mer om detta kan man läsa i Stefan Kiechle, Ignatius av Loyola: Mästare i andlig vägledning (Artos, 2007). Jesuiterna i Sverige ger dessutom retreater på olika håll, se hemsidan jesuiterna.se

 

Fredrik Heiding, jesuitpater och lektor i teologi vid Newmaninstitutet

https://www.svd.se/opinion/brannpunkt/var-tredje-angrar-sin-utbildning_6749033.svd