Ingen försoning mellan Piusbrödraskapet och Rom

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

”Piusbrödraskapet” (”Prästbrödraskapet Sankt Pius X”, SSPX), uppkallat efter påven Pius X och sedan 1988 i konflikt (schism) med Rom, säger nej till Vatikanens erbjudande om en återförening med den katolska kyrkan. Anledningen är att man inte anser sig kunna acceptera de läromässiga krav som Rom ställt upp för en normalisering av deras kyrkorättsliga status.

Ledaren för det lefebvrianska Piusbrödraskapet (SSPX), Bernard Fellay, sade i en predikan i gruppens prästseminarium i Winona i USA i förrgår, torsdag den 2 februari, att man beslutat att säga nej till Vatikanens betingelser för ett upphävande av schismen. Fellays uttalande finns utlagt både som ljudfil och i skriftlig form på  denna hemsida.

Visserligen var Vatikanen beredd att uppfylla SSPX:s krav i organisatoriska och liturgiska hänseenden. Men problemen på det läromässiga planet består. ”Ecclesia Dei”, den påvliga kommission som haft hand om dialogen med SSPX, har krävt att man från SSPX:s sida ska acceptera Andra Vatikankonciliets beslut också i frågor om ekumenik, tro- och religionsfrihet. Men, förklarar Fellay, detta är man inte beredd att göra, eftersom man anser att konciliets beslut i dessa frågor innebär ett brott med kyrkans tidigare koncilier. Även Katolska kyrkans katekes från 1992 betraktas av SSPX i dessa avseenden som icke överensstämmande med katolsk tradition.

Frågan om SSPX behandlades utförligt vid Troskongregationens plenarmöte i Rom den 24-27 januari i år. Kommissionen ”Ecclesia Dei” har under ett och ett halvt år fört samtal med piusbröderna och till slut, i september 2011, lagt fram ett hittills inte publicerat dokument om de villkor som måste uppfyllas om gruppen vill återvända till den katolska kyrkans gemenskap. Svaret inkom till Rom redan för två veckor sedan, men en officiell reaktion från Vatikanen har ännu inte kommit.

Kardinal William Levada, prefekt för Troskongregationen i Rom, var i audiens hos påven Benedictus XVI i går, fredag, och de ska då ha diskuterat Fellays avvisande ställningstagande. Någon officiell kommentar från Vatikanen på Fellays uttalande har heller ännu inte kommit.

Kathpress 2012-02-04

Läs mer här på tyska från Vatikanradion och från Cath.net.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

”Piusbrödraskapet” (”Prästbrödraskapet Sankt Pius X”, SSPX), uppkallat efter påven Pius X och sedan 1988 i konflikt (schism) med Rom, säger nej till Vatikanens erbjudande om en återförening med den katolska kyrkan. Anledningen är att man inte anser sig kunna acceptera de läromässiga krav som Rom ställt upp för en normalisering av deras kyrkorättsliga status.

Ledaren för det lefebvrianska Piusbrödraskapet (SSPX), Bernard Fellay, sade i en predikan i gruppens prästseminarium i Winona i USA i förrgår, torsdag den 2 februari, att man beslutat att säga nej till Vatikanens betingelser för ett upphävande av schismen. Fellays uttalande finns utlagt både som ljudfil och i skriftlig form på  denna hemsida.

Visserligen var Vatikanen beredd att uppfylla SSPX:s krav i organisatoriska och liturgiska hänseenden. Men problemen på det läromässiga planet består. ”Ecclesia Dei”, den påvliga kommission som haft hand om dialogen med SSPX, har krävt att man från SSPX:s sida ska acceptera Andra Vatikankonciliets beslut också i frågor om ekumenik, tro- och religionsfrihet. Men, förklarar Fellay, detta är man inte beredd att göra, eftersom man anser att konciliets beslut i dessa frågor innebär ett brott med kyrkans tidigare koncilier. Även Katolska kyrkans katekes från 1992 betraktas av SSPX i dessa avseenden som icke överensstämmande med katolsk tradition.

Frågan om SSPX behandlades utförligt vid Troskongregationens plenarmöte i Rom den 24-27 januari i år. Kommissionen ”Ecclesia Dei” har under ett och ett halvt år fört samtal med piusbröderna och till slut, i september 2011, lagt fram ett hittills inte publicerat dokument om de villkor som måste uppfyllas om gruppen vill återvända till den katolska kyrkans gemenskap. Svaret inkom till Rom redan för två veckor sedan, men en officiell reaktion från Vatikanen har ännu inte kommit.

Kardinal William Levada, prefekt för Troskongregationen i Rom, var i audiens hos påven Benedictus XVI i går, fredag, och de ska då ha diskuterat Fellays avvisande ställningstagande. Någon officiell kommentar från Vatikanen på Fellays uttalande har heller ännu inte kommit.

Kathpress 2012-02-04

Läs mer här på tyska från Vatikanradion och från Cath.net.