Internationell konferens i Rom om sexuella övergrepp

”Aldrig mer” sexuella övergrepp mot barn, förövade av präster och ordensfolk! För att komma närmare detta mål samlas nästa vecka en internationell konferens vid det av jesuiterna ledda påvliga universitetet Gregoriana i Rom. Det är universitetet som har tagit initiativet, men konferensen stöds av Vatikanen. Det kommer att bli den största konferensen hittills som ägnas åt detta tema. Den har förberetts under två år. Programmet presenterades fredagen den 3 februari 2012. En av organisatörerna, den tyske jesuiten Hans Zollner, professor i psykologi vid Gregoriana, säger följande om målsättningen: ”Vi vill sända starka signaler både inom kyrkan och till världen omkring: inåt för att klargöra att vi måste ta vårt ansvar, inte minst med tanke på att vi har gjort oss skyldiga gentemot övergreppens offer. Och vi måste göra allt för att inget av detta skall få upprepas. Och detta vill vi också säga till vår omvärld, att mycket har blivit fel, att biskopar och präster inte har reagerat på ett tillräckligt ansvarsfullt sätt, och att vi vill göra allt vad vi kan för att undvika framtida övergrepp.”

Den tre dagar långa konferensen samlas under rubriken ”På vägen till helande och förnyelse”. Man komma att arbeta med teman som ”Internet och pornografi”, sättet att behandla gärningsmännen, och skyddet av barnen inte minst i Afrika och Asien. Viktigt är ju också att man inte ser problemen bara ur europeisk eller nordamerikansk synvinkel. Deltagarna kommer också från hela världen. Även offren själva skall kunna göra sig hörda, bland annat genom en irländsk kvinna som kommer att tala om sina egna erfarenheter. Kyrkans ledning har engagerat sig hårt i förberedelsearbetet och kommer att skicka höga representanter. Konferensen skall öppnas av kardinal William Levada, som leder den påvliga troskongregationen.

Det är viktigt, sägs det vidare, att konferensen inte blir en slutpunkt, utan riktar sig mot framtiden. ”Det viktigaste för oss är preventionen, vi vill förhindra framtida övergrepp. Det kommer inte att lyckas helt, varken inom kyrkan eller på övriga samhällsområden, men vi vill koncentrera alla våra krafter inom kyrkan för att kunna arbeta vidare i denna riktning,” säger pater Zollner.

Vatikanradion 2012-02-04

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

”Aldrig mer” sexuella övergrepp mot barn, förövade av präster och ordensfolk! För att komma närmare detta mål samlas nästa vecka en internationell konferens vid det av jesuiterna ledda påvliga universitetet Gregoriana i Rom. Det är universitetet som har tagit initiativet, men konferensen stöds av Vatikanen. Det kommer att bli den största konferensen hittills som ägnas åt detta tema. Den har förberetts under två år. Programmet presenterades fredagen den 3 februari 2012. En av organisatörerna, den tyske jesuiten Hans Zollner, professor i psykologi vid Gregoriana, säger följande om målsättningen: ”Vi vill sända starka signaler både inom kyrkan och till världen omkring: inåt för att klargöra att vi måste ta vårt ansvar, inte minst med tanke på att vi har gjort oss skyldiga gentemot övergreppens offer. Och vi måste göra allt för att inget av detta skall få upprepas. Och detta vill vi också säga till vår omvärld, att mycket har blivit fel, att biskopar och präster inte har reagerat på ett tillräckligt ansvarsfullt sätt, och att vi vill göra allt vad vi kan för att undvika framtida övergrepp.”

Den tre dagar långa konferensen samlas under rubriken ”På vägen till helande och förnyelse”. Man komma att arbeta med teman som ”Internet och pornografi”, sättet att behandla gärningsmännen, och skyddet av barnen inte minst i Afrika och Asien. Viktigt är ju också att man inte ser problemen bara ur europeisk eller nordamerikansk synvinkel. Deltagarna kommer också från hela världen. Även offren själva skall kunna göra sig hörda, bland annat genom en irländsk kvinna som kommer att tala om sina egna erfarenheter. Kyrkans ledning har engagerat sig hårt i förberedelsearbetet och kommer att skicka höga representanter. Konferensen skall öppnas av kardinal William Levada, som leder den påvliga troskongregationen.

Det är viktigt, sägs det vidare, att konferensen inte blir en slutpunkt, utan riktar sig mot framtiden. ”Det viktigaste för oss är preventionen, vi vill förhindra framtida övergrepp. Det kommer inte att lyckas helt, varken inom kyrkan eller på övriga samhällsområden, men vi vill koncentrera alla våra krafter inom kyrkan för att kunna arbeta vidare i denna riktning,” säger pater Zollner.

Vatikanradion 2012-02-04