Kardinal Marx beredd att avgå

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kardinal Reinhard Marx har bett påven Franciskus att anta sitt erbjudande om att avstå från sitt ämbete som ärkebiskop av München och Freising i Tyskland och att avgöra hur han i stället kan vara verksam framöver.

I ett brev av den 21 maj till påven presenterar kardinal Marx sina skäl för detta steg, enligt vad stiftet München och Freising kungjorde i dag fredag. Påven har meddelat kardinal Marx att detta brev nu kan göras offentligt och att kardinalen fram till beslutet kan fortsätta att utföra sin tjänst som biskop.

I sitt brev till påven skriver Marx: ”I grunden handlar det för mig om att jag är medansvarig för katastrofen med sexuella övergrepp som kyrkans ämbetsbärare har begått under den gångna decennierna.” Undersökningarna och underlagen för de senaste tio åren visar för honom genomgående, att det ”har förekommit många misslyckanden och administrativa fel”, men ”just också ett institutionellt eller systemiskt fiasko”.

Diskussionen den senaste tiden ska ha visat, ”att somliga i kyrkan just inte vill ta till sig sanningen om detta element av medansvar och därmed också del i skulden hos institutionen, och därför ställer sig avvisande gentemot varje samtal om reform och förnyelse i samband med övergreppskrisen”, menar Marx. Denna hållning är han tydligt kritisk till. I stället måste den i Tyskland inledda reformprocessen, den synodala vägen, fortgå, för vilken Marx starkt har engagerat sig.

Kathpress 2021-06-04

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kardinal Reinhard Marx har bett påven Franciskus att anta sitt erbjudande om att avstå från sitt ämbete som ärkebiskop av München och Freising i Tyskland och att avgöra hur han i stället kan vara verksam framöver.

I ett brev av den 21 maj till påven presenterar kardinal Marx sina skäl för detta steg, enligt vad stiftet München och Freising kungjorde i dag fredag. Påven har meddelat kardinal Marx att detta brev nu kan göras offentligt och att kardinalen fram till beslutet kan fortsätta att utföra sin tjänst som biskop.

I sitt brev till påven skriver Marx: ”I grunden handlar det för mig om att jag är medansvarig för katastrofen med sexuella övergrepp som kyrkans ämbetsbärare har begått under den gångna decennierna.” Undersökningarna och underlagen för de senaste tio åren visar för honom genomgående, att det ”har förekommit många misslyckanden och administrativa fel”, men ”just också ett institutionellt eller systemiskt fiasko”.

Diskussionen den senaste tiden ska ha visat, ”att somliga i kyrkan just inte vill ta till sig sanningen om detta element av medansvar och därmed också del i skulden hos institutionen, och därför ställer sig avvisande gentemot varje samtal om reform och förnyelse i samband med övergreppskrisen”, menar Marx. Denna hållning är han tydligt kritisk till. I stället måste den i Tyskland inledda reformprocessen, den synodala vägen, fortgå, för vilken Marx starkt har engagerat sig.

Kathpress 2021-06-04

Detta är en nyhetstext.