synodala vägen

Filter

Datumintervall
Datumintervall
I samband med den särskilda synodala vägen i katolska kyrkan i Tyskland har relationerna mellan kyrkoledningen i Vatikanen och de katolska biskoparna i Tyskland tidvis varit mycket anspända. Så ingrep...
I förrgår, fredag den 16 februari, fick alla katolska biskopar i Tyskland ett mycket tydligt formulerat brev från Vatikanen, underskrivet av påvens närmaste medarbetare kardinal Pietro Parolin och uttryckligen godkänt...
Fyra namnkunniga kvinnliga delegater har beslutat att i protest avgå från sina uppdrag som delegater i den Synodala vägen, den kyrkliga reformprocessen i den katolska kyrkan i Tyskland. Det rör...
av ULF JONSSON Den katolska kyrkan genomför för närvarande en global synodal process, initierad av påven Franciskus. Processen syftar till en förnyelse av kyrkan och av de troendes andliga liv....
I ett brev till den tyska Biskopskonferensen förklarar tre av påvens närmaste medarbetare att ett av de avgörande beslut som har fattats av Synodala vägen i Tyskland inte får genomföras....
Några dagar före den fjärde plenarförsamlingen för dialogen om den katolska kyrkans framtid i Tyskland, den ”synodala vägen”, insisterar ordföranden för den tyska biskopskonferensen, biskop Georg Bätzing återigen på förändringar....
av FREDRIK HEIDING Hur förhåller sig den synodala vägen i Tyskland till dess motsvarigheter i andra delar av världen? Den frågan behandlas i ett specialnummer som nu i dagarna har publicerats...
–Den tredje synodala samlingen i Frankfurt am Main. ”Det är betydelsefulla texter som har slutbehandlats, och det ligger mycket arbete bakom”, sammanfattade biskopen i Mainz, Peter Kohlgraf resultatet av den...
Många medier talar rentav om en ”kyrkosplittring” och den synodala vägen i Tyskland diskuteras även utomlands. Biskop Bertram Meier, ordförande för världskyrkans konferens, pläderar i denna intervju för att ”lätta...
Den franska tidningen La Croix rapporterar att den latinamerikanska biskopskonferensen CELAM kommer att samlas för ett synodalt stormöte från och med den 21 november i basilikan Vår Fru av Guadalupe...
av HEINZ WERNER WESSLER Redan i första stycket av Andra Vatikankonciliets dogmatiska konstitution Lumen gentium ses kyrkan som ”ett slags sakrament [i Kristus], dvs. tecken och redskap, både för den...
Kardinal Reinhard Marx har bett påven Franciskus att anta sitt erbjudande om att avstå från sitt ämbete som ärkebiskop av München och Freising i Tyskland och att avgöra hur han...