synodala vägen

Filter

Datumintervall
av ULF JONSSON Den katolska kyrkan genomför för närvarande en global synodal process, initierad av påven Franciskus. Processen syftar till en förnyelse av kyrkan och av de troendes andliga liv....
I ett brev till den tyska Biskopskonferensen förklarar tre av påvens närmaste medarbetare att ett av de avgörande beslut som har fattats av Synodala vägen i Tyskland inte får genomföras....
Några dagar före den fjärde plenarförsamlingen för dialogen om den katolska kyrkans framtid i Tyskland, den ”synodala vägen”, insisterar ordföranden för den tyska biskopskonferensen, biskop Georg Bätzing återigen på förändringar....
av FREDRIK HEIDING Hur förhåller sig den synodala vägen i Tyskland till dess motsvarigheter i andra delar av världen? Den frågan behandlas i ett specialnummer som nu i dagarna har publicerats...
–Den tredje synodala samlingen i Frankfurt am Main. ”Det är betydelsefulla texter som har slutbehandlats, och det ligger mycket arbete bakom”, sammanfattade biskopen i Mainz, Peter Kohlgraf resultatet av den...
Många medier talar rentav om en ”kyrkosplittring” och den synodala vägen i Tyskland diskuteras även utomlands. Biskop Bertram Meier, ordförande för världskyrkans konferens, pläderar i denna intervju för att ”lätta...
Den franska tidningen La Croix rapporterar att den latinamerikanska biskopskonferensen CELAM kommer att samlas för ett synodalt stormöte från och med den 21 november i basilikan Vår Fru av Guadalupe...
av HEINZ WERNER WESSLER Redan i första stycket av Andra Vatikankonciliets dogmatiska konstitution Lumen gentium ses kyrkan som ”ett slags sakrament [i Kristus], dvs. tecken och redskap, både för den...
Kardinal Reinhard Marx har bett påven Franciskus att anta sitt erbjudande om att avstå från sitt ämbete som ärkebiskop av München och Freising i Tyskland och att avgöra hur han...
Pater Bernd Hagenkord, jesuit och andlig vägledare för den ”synodala vägen” i Tyskland [läs mera här: https://signum.se/artikelarkiv/den-synodala-vagen-symptom-eller-utvag] uppmanar till verbal nedrustning och ett hyfsat debattklimat. I senaste numret av kyrkobladet...
av HEINZ WERNER WESSLER – Utvecklingen i den katolska kyrkan i Tyskland. Det råder inget tvivel: folkkyrkorna i Tyskland befinner sig i djup kris. Från båda de stora kyrkorna flyr gudstjänstbesökare...