Katolsk-ortodox dialog i Amman

Den katolsk-ortodoxa dialogkommissionen möts till sin nästa generalförsamling den 15 till 23 september i Jordaniens huvudstad Amman. I torsdags [4 september] meddelades det i Rom att man därmed följer en inbjudan från det grekisk-ortodoxa patriarkatet i Jerusalem. Mötet mellan 30 höga företrädare för Rom och representanter från de sammanlagt 14 kanoniskt erkända och självständiga ortodoxa kyrkor (patriarkat och autokefala kyrkor) skall behandla frågan om påvens primat. Redan tidigare möten 2007 i Ravenna, 2009 på Cypern och 2010 i Wien har befattat sig med detta ämne.

Om påveprimatet såväl i allmänhet som dess plats i den katolsk-ortodoxa dialogen uttalade sig Moskvapatriarkatet för några månader sedan kritiskt i ett dokument. Ett uttalande från en så hög kyrklig auktoritet kommer att ha inflytande på dialogens fortsatta förlopp, svarade den schweiziske kuriakardinalen Kurt Koch [bilden], den katolske viceordföranden i dialogkommissionen.

Den sammansatta internationella teologiska dialogkommissionen kom till stånd 1979. På grund av meningsskiljaktigheter framför allt om de katolska östkyrkorna liksom om en påstådd oekumenisk medlemsvärvning av den katolska kyrkan på så kallat ”kanoniskt ortodoxt territorium” har samtalen upprepade gånger avstannat.

Efter ett toppmöte 2000 i Baltimore upphörde dialogen under flera år. 2006 återupptogs den i Belgrad.

Kathpress 2014-09-05