Krismöte om övergrepp i Chile: påven medger fel

Påven Franciskus har kallat 32 chilenska biskopar till Rom i maj, för att tala med dem om övergreppsskandalen i landet – och om sina egna misstag i samband hanteringen av denna. Det blir med marginal det största krismötet i Vatikanen sedan Johannes Paulus kallade tolv kardinaler från USA till Rom, efter det att den dåvarande övergreppsskandalen blivit offentlig.

I sitt brev till den chilenska biskopskonferensen, som samtidigt offentliggjordes i Chile under onsdagskvällen, medger Franciskus egna allvarliga misstag i bedömningen av läget i Chile. Protokollet från ett team av särskilda medlare ska ha utlöst både ”smärta och skam” hos honom.

I februari skickade Franciskus Charles Scicluna, Maltas ärkebiskop och under många år ansvarig för Troskongregationens undersökningar av svåra övergrepp från ämbetsbärare, tillsammans med Troskongregationens rättsexpert, Jordi Bertomeu Farnos till Chile. Där och i New York hörde de 64 vittnen och publicerade resultaten i en 2 300 sidor lång rapport.

Huruvida den omstridde biskopen Juan Barros av Osorno får vara kvar i ämbetet skriver påven ingenting om. Under sitt besök i Chile i januari försvarade han ännu dennes upphöjelse från militärbiskop till biskop i Osorno, och Franciskus kallade kritiken mot Barros för ”förtal”. I anslutning till detta blev det känt att av offren, Juan Carlos Cruz, som i dag bor i USA, före utnämningen av Barros hade skrivit ett varnande brev till påven.

I detta heter att Barros som ung präst hade blivit vittne till prästen Fernando Karadimas övergrepp mot dem. Den i dag 87-årige Karadima, en gång en av de mest framträdande prästerna i Chile, dömdes 2011 för övergrepp. Barros räknades till hans andliga lärjungakrets.

Om påven verkligen läst brevet som överräcktes till honom i april 2015 är inte helt säkert. Franciskus fick dock en dossier från kurian i Vatikanen före utnämningen av Barros till biskop av Osorno. Enligt denna ska Barros inte ha bevittnat några övergrepp utan senare själv blivit utsatt för övergrepp. Men påven ska inte ha ansett att detta var tillräckligt välgrundat.

Det handlar inte bara om Barros

Men det handlar absolut inte bara om Barros. I påvens sex sidor lång brev i onsdags nämns inte alls dennes namn. Cruz, som hittills är det mest kända av den chilenske prästen Karadimas offer, säger i en intervju med den tyska katolska nyhetsbyrån KNA: ”Det är oerhört viktigt att beteendet från biskoparna Juan Barros, Tomislav Koljatic och Horacio Valenzuela, män som alla har tystat ned sexuella övergrepp, åtminstone blir föremål för undersökning.”

Om påven nu är kritisk till att han inte fått sanningsenlig och välbalanserad information, så pekar detta inte bara på hans egen felbedömning. Det slår också mot andra biskopar. En som nämns i detta sammanhang är Santiagos tidigare ärkebiskop, kardinal Francisco Javier Errazuriz Ossa. Den 84-årige påven närstående sitter ju kardinalsrådet, det så kallade K9, som ger påven råd i hans reformering av kurian. I intervjun menar Cruz kritiskt att Errazuriz Ossa har ett ”enormt dåligt inflytande” på Franciskus.

Errazuriz själv lade efter påvens besök i Chile ansvaret för den negativa medierapporteringen på biskop Barros. När denne i besökets periferi gärna gav intervjuer ska det ha uppstått en ”oönskad andra skådeplats”, klagade Errazuriz enligt medieuppgifter i ett brev till flera latinamerikanska biskopskonferenser.

Felbedömningar och förhastade slutsatser

När chilenerna kommer till Rom, finns det en del att ta tag i, såväl när det gäller biskoparna inställning och biskoparnas beteende som hur och från vem som denne påve hämtar information och råd. Hans tycks åtminstone vilja ta tag i sina egna felbedömningar och förhastade slutsatser.

”Jag ber alla som jag har sårat om förlåtelse”, skriver Franciskus i sitt brev från i onsdags. Och innan de chilenska biskoparna reser till Rom i maj, vill Franciskus personligen träffa några övergreppsoffer, däribland också Juan Carlos Cruz. Det har han och ytterligare två andra drabbade bekräftat på Twitter.

Kahtpress 2018-04-12

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus har kallat 32 chilenska biskopar till Rom i maj, för att tala med dem om övergreppsskandalen i landet – och om sina egna misstag i samband hanteringen av denna. Det blir med marginal det största krismötet i Vatikanen sedan Johannes Paulus kallade tolv kardinaler från USA till Rom, efter det att den dåvarande övergreppsskandalen blivit offentlig.

I sitt brev till den chilenska biskopskonferensen, som samtidigt offentliggjordes i Chile under onsdagskvällen, medger Franciskus egna allvarliga misstag i bedömningen av läget i Chile. Protokollet från ett team av särskilda medlare ska ha utlöst både ”smärta och skam” hos honom.

I februari skickade Franciskus Charles Scicluna, Maltas ärkebiskop och under många år ansvarig för Troskongregationens undersökningar av svåra övergrepp från ämbetsbärare, tillsammans med Troskongregationens rättsexpert, Jordi Bertomeu Farnos till Chile. Där och i New York hörde de 64 vittnen och publicerade resultaten i en 2 300 sidor lång rapport.

Huruvida den omstridde biskopen Juan Barros av Osorno får vara kvar i ämbetet skriver påven ingenting om. Under sitt besök i Chile i januari försvarade han ännu dennes upphöjelse från militärbiskop till biskop i Osorno, och Franciskus kallade kritiken mot Barros för ”förtal”. I anslutning till detta blev det känt att av offren, Juan Carlos Cruz, som i dag bor i USA, före utnämningen av Barros hade skrivit ett varnande brev till påven.

I detta heter att Barros som ung präst hade blivit vittne till prästen Fernando Karadimas övergrepp mot dem. Den i dag 87-årige Karadima, en gång en av de mest framträdande prästerna i Chile, dömdes 2011 för övergrepp. Barros räknades till hans andliga lärjungakrets.

Om påven verkligen läst brevet som överräcktes till honom i april 2015 är inte helt säkert. Franciskus fick dock en dossier från kurian i Vatikanen före utnämningen av Barros till biskop av Osorno. Enligt denna ska Barros inte ha bevittnat några övergrepp utan senare själv blivit utsatt för övergrepp. Men påven ska inte ha ansett att detta var tillräckligt välgrundat.

Det handlar inte bara om Barros

Men det handlar absolut inte bara om Barros. I påvens sex sidor lång brev i onsdags nämns inte alls dennes namn. Cruz, som hittills är det mest kända av den chilenske prästen Karadimas offer, säger i en intervju med den tyska katolska nyhetsbyrån KNA: ”Det är oerhört viktigt att beteendet från biskoparna Juan Barros, Tomislav Koljatic och Horacio Valenzuela, män som alla har tystat ned sexuella övergrepp, åtminstone blir föremål för undersökning.”

Om påven nu är kritisk till att han inte fått sanningsenlig och välbalanserad information, så pekar detta inte bara på hans egen felbedömning. Det slår också mot andra biskopar. En som nämns i detta sammanhang är Santiagos tidigare ärkebiskop, kardinal Francisco Javier Errazuriz Ossa. Den 84-årige påven närstående sitter ju kardinalsrådet, det så kallade K9, som ger påven råd i hans reformering av kurian. I intervjun menar Cruz kritiskt att Errazuriz Ossa har ett ”enormt dåligt inflytande” på Franciskus.

Errazuriz själv lade efter påvens besök i Chile ansvaret för den negativa medierapporteringen på biskop Barros. När denne i besökets periferi gärna gav intervjuer ska det ha uppstått en ”oönskad andra skådeplats”, klagade Errazuriz enligt medieuppgifter i ett brev till flera latinamerikanska biskopskonferenser.

Felbedömningar och förhastade slutsatser

När chilenerna kommer till Rom, finns det en del att ta tag i, såväl när det gäller biskoparna inställning och biskoparnas beteende som hur och från vem som denne påve hämtar information och råd. Hans tycks åtminstone vilja ta tag i sina egna felbedömningar och förhastade slutsatser.

”Jag ber alla som jag har sårat om förlåtelse”, skriver Franciskus i sitt brev från i onsdags. Och innan de chilenska biskoparna reser till Rom i maj, vill Franciskus personligen träffa några övergreppsoffer, däribland också Juan Carlos Cruz. Det har han och ytterligare två andra drabbade bekräftat på Twitter.

Kahtpress 2018-04-12