Kyrkliga företrädare kräver Bolsonaros avgång

Brasiliens kristna råd menar att presidenten ”predikar” konflikt och går in för desinformation i stället för att ena landet i kampen mot coronaviruset.

I Brasilien kräver kyrkliga företrädare att en process inleds för att avsätta president Jair Bolsonaro. Det nationella rådet för Brasiliens kyrkor (CONIC) och den katolska kyrkans kommissionen för Justitia et Pax anklagar i ett gemensamt offentliggjort uttalande statschefen för att agera fullständigt ansvarslöst i den ”exempellösa kris” som coronaviruset har utlöst. I stället för att ena och leda landet i kampen mot sjukdomen ”förkunnar” Bolsonaro konflikt, sprider desinformation och förnekar det vetenskapliga värdet av de åtgärder som de hälsovårdande myndigheterna rekommenderar, menar företrädarna för ett stort antal kyrkor, däribland katoliker, lutheraner, ortodoxa och anglikaner, i skrivelsen som finns att ladda ner från CONIC:s webportal.

De kritiska kyrkliga företrädarna hänvisar till Bolsonaros ”ständiga opposition” mot de åtgärder som guvernörer och borgmästare vidtagit för att hindra en ökad spridning av viruset. Dessutom har president lagt in sitt veto mot en lag om nödhjälp till behövande. Demokratiska institutioner och civilsamhället måste nu ta tydlig ställning och agera skyndsamt för att försvara demokratin, heter det i uppropet, som nämner flera olika författningsenliga möjligheter att avsätta en president.

Som juridisk grund för en avsättning nämner de kyrkliga företrädarna en demonstration i huvudstaden Brasilia, där demonstranterna till slut krävde en militärkupp och att kongressen och Högsta domstolen skulle stängas. President Bolsonaro deltog själv i demonstrationen. Fallet har redan blivit föremål för en undersökning av Högsta domstolen, som vill ta reda på vem som har organiserat demonstrationerna. Enligt brasilianska medier är de ansvariga Bolsonaros söner, av vilka en också är parlamentsledamot.

”Alarmerande” arbetslöshet och hunger

Brasilien har redan mer än 4 000 dödsoffer i corona, och antalet växer blixtsnabbt. För några dagar sedan avskedade Bolsonaro den moderate hälsoministern Luiz Henrique Mandetta, eftersom denne ställt sig bakom ett utegångsförbud. I det politiska kaos som råder i landet avgick till sist i fredags justitieministern, Sergio Moro, under starka protester mot Bolsonaro. Presidenten anklagas för att försöka förhindra att hans söner blir föremål för undersökning, något som Bolsonaro naturligtvis tillbakavisar. Dessförinnan hade presidenten avskedat ledaren för den brasilianska federala polisen, som dock lyder under Justitiedepartementet.

Samtidigt varnar kyrkorna i sitt gemensamma uttalande för den socio-ekonomiska krisen, som fördjupas alltmer på grund av pandemin. Arbetslöshet och hunger blir på ett alarmerande sätt allt värre i Brasilien. Ändå prioriterar regeringen Bolsonaro banker och storföretag, menar kritikerna.

Kathpress 2020-04-27

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Brasiliens kristna råd menar att presidenten ”predikar” konflikt och går in för desinformation i stället för att ena landet i kampen mot coronaviruset.

I Brasilien kräver kyrkliga företrädare att en process inleds för att avsätta president Jair Bolsonaro. Det nationella rådet för Brasiliens kyrkor (CONIC) och den katolska kyrkans kommissionen för Justitia et Pax anklagar i ett gemensamt offentliggjort uttalande statschefen för att agera fullständigt ansvarslöst i den ”exempellösa kris” som coronaviruset har utlöst. I stället för att ena och leda landet i kampen mot sjukdomen ”förkunnar” Bolsonaro konflikt, sprider desinformation och förnekar det vetenskapliga värdet av de åtgärder som de hälsovårdande myndigheterna rekommenderar, menar företrädarna för ett stort antal kyrkor, däribland katoliker, lutheraner, ortodoxa och anglikaner, i skrivelsen som finns att ladda ner från CONIC:s webportal.

De kritiska kyrkliga företrädarna hänvisar till Bolsonaros ”ständiga opposition” mot de åtgärder som guvernörer och borgmästare vidtagit för att hindra en ökad spridning av viruset. Dessutom har president lagt in sitt veto mot en lag om nödhjälp till behövande. Demokratiska institutioner och civilsamhället måste nu ta tydlig ställning och agera skyndsamt för att försvara demokratin, heter det i uppropet, som nämner flera olika författningsenliga möjligheter att avsätta en president.

Som juridisk grund för en avsättning nämner de kyrkliga företrädarna en demonstration i huvudstaden Brasilia, där demonstranterna till slut krävde en militärkupp och att kongressen och Högsta domstolen skulle stängas. President Bolsonaro deltog själv i demonstrationen. Fallet har redan blivit föremål för en undersökning av Högsta domstolen, som vill ta reda på vem som har organiserat demonstrationerna. Enligt brasilianska medier är de ansvariga Bolsonaros söner, av vilka en också är parlamentsledamot.

”Alarmerande” arbetslöshet och hunger

Brasilien har redan mer än 4 000 dödsoffer i corona, och antalet växer blixtsnabbt. För några dagar sedan avskedade Bolsonaro den moderate hälsoministern Luiz Henrique Mandetta, eftersom denne ställt sig bakom ett utegångsförbud. I det politiska kaos som råder i landet avgick till sist i fredags justitieministern, Sergio Moro, under starka protester mot Bolsonaro. Presidenten anklagas för att försöka förhindra att hans söner blir föremål för undersökning, något som Bolsonaro naturligtvis tillbakavisar. Dessförinnan hade presidenten avskedat ledaren för den brasilianska federala polisen, som dock lyder under Justitiedepartementet.

Samtidigt varnar kyrkorna i sitt gemensamma uttalande för den socio-ekonomiska krisen, som fördjupas alltmer på grund av pandemin. Arbetslöshet och hunger blir på ett alarmerande sätt allt värre i Brasilien. Ändå prioriterar regeringen Bolsonaro banker och storföretag, menar kritikerna.

Kathpress 2020-04-27