Ödesdag för SSPX. Förhandlingar in i det sista

På förmiddagen i dag, onsdagen den 16 maj, hålls ett sista rådslag i Vatikanen, ett så kallat Feria quarta-möte (”onsdagsmöte”), rörande frågan om en möjlig försoning mellan påvestolen och det traditionalistiska Piusbrödraskapet, SSPX. Efter dagens överläggningar återstår det sedan bara att invänta påvens beslut i frågan.

Överläggningarna hålls i Troskongregationens palats och de som deltar i mötet är en krets av kardinaler och biskopar som är direkt knutna till Troskongregationen och till den särskilda kommission, Ecclesia Dei, som har skött samtalen mellan Vatikanen och SSPX, samt ytterligare ett antal särskilt inbjudna biskopar vars ställningstaganden påven önskar få som underlag för sitt kommande beslut. Bland de inbjudna finns den franske kardinalen Jean-Pierre Ricard, ärkebiskop av Bordeaux, och kardinal Christoph Schönborn, ärkebiskop av Wien.

Mötesdeltagarnas uppgift blir att ta ställning till innehållet i en text vars innehåll än så länge inte är offentligt bekant – en så kallad läromässig praeambel – med betingelserna för ett kyrkorättsligt inlemmande av SSPX i den katolska kyrkan. Innehållet i praeambeln har modifierats in i det sista. SSPX:s ledare, biskop Bernard Fellay, anlände till Rom under det gångna veckoslutet och har själv förhandlat direkt med medlemmar ur kommissionen Ecclesia Dei om olika detaljer i praeambeln. Bland annat lär samtalen ha gällt förståelsen av kyrkans traditionsbegrepp. Samtalen uppges ha förts i en välvillig atmosfär och ha lett fram till ett positivt resultat. Det är alltså denna alldeles nyputsade version av praeambeln som Feria quarta-mötet i dag ska ta ställning till. Initierade Vatikankännare tror att förmodligen kommer en majoritet av deltagarna att rösta ja till texten.

Men mötesdeltagarnas uppgift blir inte bara att avge en gemensam rekommendation till påven. Var och en av deltagarna ska dessutom skriva en egen text med skälen för sitt ställningstagande, som sedan ska överlämnas av Troskongregationens chef kardinal William Levada personligen till påven Benedictus XVI, tillsammans med resultatet av den gemensamma omröstningen.

Påvens beslut väntas bli offentliggjort innan maj månads utgång. Men även om det blir en försoning med SSPX, så innebär det inte automatiskt att hela gruppen därmed hamnar inom den katolska kyrkans hank och stör. Som Signum.se tidigare har rapporterat finns det ett betydande motstånd mot en försoning med Rom inom delar av SSPX. I synnerhet har gruppens övriga tre biskopar, inklusive Förintelse-förnekaren Richard Williamson, tydligt sagt att de inte stöder Fellays linje gentemot Rom. Hur mycket som faktiskt skulle kunna uppnås genom en kyrkorättslig regularisering av SSPX förblir en öppen fråga, eftersom gruppen sannolikt spricker om Fellay lyckas uppnå en försoning med Rom.

Mer bakgrundsinformation finner man i John L Allens artikel Cold feet in match between Rome and Lefebvrists

Red., 2012-05-16

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

På förmiddagen i dag, onsdagen den 16 maj, hålls ett sista rådslag i Vatikanen, ett så kallat Feria quarta-möte (”onsdagsmöte”), rörande frågan om en möjlig försoning mellan påvestolen och det traditionalistiska Piusbrödraskapet, SSPX. Efter dagens överläggningar återstår det sedan bara att invänta påvens beslut i frågan.

Överläggningarna hålls i Troskongregationens palats och de som deltar i mötet är en krets av kardinaler och biskopar som är direkt knutna till Troskongregationen och till den särskilda kommission, Ecclesia Dei, som har skött samtalen mellan Vatikanen och SSPX, samt ytterligare ett antal särskilt inbjudna biskopar vars ställningstaganden påven önskar få som underlag för sitt kommande beslut. Bland de inbjudna finns den franske kardinalen Jean-Pierre Ricard, ärkebiskop av Bordeaux, och kardinal Christoph Schönborn, ärkebiskop av Wien.

Mötesdeltagarnas uppgift blir att ta ställning till innehållet i en text vars innehåll än så länge inte är offentligt bekant – en så kallad läromässig praeambel – med betingelserna för ett kyrkorättsligt inlemmande av SSPX i den katolska kyrkan. Innehållet i praeambeln har modifierats in i det sista. SSPX:s ledare, biskop Bernard Fellay, anlände till Rom under det gångna veckoslutet och har själv förhandlat direkt med medlemmar ur kommissionen Ecclesia Dei om olika detaljer i praeambeln. Bland annat lär samtalen ha gällt förståelsen av kyrkans traditionsbegrepp. Samtalen uppges ha förts i en välvillig atmosfär och ha lett fram till ett positivt resultat. Det är alltså denna alldeles nyputsade version av praeambeln som Feria quarta-mötet i dag ska ta ställning till. Initierade Vatikankännare tror att förmodligen kommer en majoritet av deltagarna att rösta ja till texten.

Men mötesdeltagarnas uppgift blir inte bara att avge en gemensam rekommendation till påven. Var och en av deltagarna ska dessutom skriva en egen text med skälen för sitt ställningstagande, som sedan ska överlämnas av Troskongregationens chef kardinal William Levada personligen till påven Benedictus XVI, tillsammans med resultatet av den gemensamma omröstningen.

Påvens beslut väntas bli offentliggjort innan maj månads utgång. Men även om det blir en försoning med SSPX, så innebär det inte automatiskt att hela gruppen därmed hamnar inom den katolska kyrkans hank och stör. Som Signum.se tidigare har rapporterat finns det ett betydande motstånd mot en försoning med Rom inom delar av SSPX. I synnerhet har gruppens övriga tre biskopar, inklusive Förintelse-förnekaren Richard Williamson, tydligt sagt att de inte stöder Fellays linje gentemot Rom. Hur mycket som faktiskt skulle kunna uppnås genom en kyrkorättslig regularisering av SSPX förblir en öppen fråga, eftersom gruppen sannolikt spricker om Fellay lyckas uppnå en försoning med Rom.

Mer bakgrundsinformation finner man i John L Allens artikel Cold feet in match between Rome and Lefebvrists

Red., 2012-05-16