Påven föreslår radikal omorganisation av kurian

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den brittiska tidskriften The Tablet rapporterar genom Christopher Lamb i Rom att påven Franciskus vill skapa en helt ny organisation i kurian där evangelisation är det övergripande målet för allt arbete och ett uttryck för påvens betoning av att kyrkan är mission. Informationen kommer från den respekterade spanska katolska tidskriften Vida Nueva.

Flera av de nuvarande kongregationerna planeras att slås samman och kurian kommer inte att göra åtskillnad på råd och kongregationer utan enheterna kommer att benämnas dikasterier (ungefär ämbetsverk). Troskongregationens roll blir mindre framträdande och den kommer att vara en del av missionsuppdraget att sprida evangeliet.

Flera nya områden kommer att omfattas i den nya organisationen. Ett påvligt råd för skydd av minderåriga kommer att etableras vilket innebär ett tydligare legalt skydd för barn och därmed kan arbetet bedrivas mer effektivt. För att betona att evangeliet inte bara innebär ord utan också handling kommer ett ämbetsverk som arbetar med och utför välgörenhet i påvens namn att skapas.

Omorganisationen pekar på vikten av Vatikanen och kurians roll att stödja påven och de lokala biskoparna och placerar därmed biskoparna på samma nivå som de ansvariga för Vatikanens olika enheter. Påven vill se en varsam decentralisering i kyrkan och också där ge mer inflytande och makt till biskoparna när det gäller liturgisk utformning.

Reformen innebär inte enbart att skapa nya enheter och arbetsområden utan kardinal Maradiaga, samordnare av kardinalskollegiet, klargör att ”huvudmålet är att understryka betydelsen av lekfolket i kyrkan och för kyrkan”. En konsekvens av detta är att det ska vara möjligt även för lekfolk att vara ansvariga för Vatikanens enheter. Arbetet med reformer fortsätter och kardinal Maradiaga säger till Vida Nueva: ”Den helige Andes vind fortsätter att blåsa. Den tar inte siesta eller åker på semester.”

Red. 2019-04-24

Nyheten från The Tablet återfinns i sin helhet här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den brittiska tidskriften The Tablet rapporterar genom Christopher Lamb i Rom att påven Franciskus vill skapa en helt ny organisation i kurian där evangelisation är det övergripande målet för allt arbete och ett uttryck för påvens betoning av att kyrkan är mission. Informationen kommer från den respekterade spanska katolska tidskriften Vida Nueva.

Flera av de nuvarande kongregationerna planeras att slås samman och kurian kommer inte att göra åtskillnad på råd och kongregationer utan enheterna kommer att benämnas dikasterier (ungefär ämbetsverk). Troskongregationens roll blir mindre framträdande och den kommer att vara en del av missionsuppdraget att sprida evangeliet.

Flera nya områden kommer att omfattas i den nya organisationen. Ett påvligt råd för skydd av minderåriga kommer att etableras vilket innebär ett tydligare legalt skydd för barn och därmed kan arbetet bedrivas mer effektivt. För att betona att evangeliet inte bara innebär ord utan också handling kommer ett ämbetsverk som arbetar med och utför välgörenhet i påvens namn att skapas.

Omorganisationen pekar på vikten av Vatikanen och kurians roll att stödja påven och de lokala biskoparna och placerar därmed biskoparna på samma nivå som de ansvariga för Vatikanens olika enheter. Påven vill se en varsam decentralisering i kyrkan och också där ge mer inflytande och makt till biskoparna när det gäller liturgisk utformning.

Reformen innebär inte enbart att skapa nya enheter och arbetsområden utan kardinal Maradiaga, samordnare av kardinalskollegiet, klargör att ”huvudmålet är att understryka betydelsen av lekfolket i kyrkan och för kyrkan”. En konsekvens av detta är att det ska vara möjligt även för lekfolk att vara ansvariga för Vatikanens enheter. Arbetet med reformer fortsätter och kardinal Maradiaga säger till Vida Nueva: ”Den helige Andes vind fortsätter att blåsa. Den tar inte siesta eller åker på semester.”

Red. 2019-04-24

Nyheten från The Tablet återfinns i sin helhet här

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)