Tagged 'evangelisation'

Ta till vara allas gåvor

av MAGDALENA DAHLBORG –Den globala synodala processen är nu igång. Den apostoliska exhortationen Evangelii gaudium var visserligen förberedd av hans föregångare Benedictus XVI, men kom ändå att betraktas som påven Franciskus programförklaring. Tre saker, tätt sammankopplade, lyser fram i texten:…

Påven föreslår radikal omorganisation av kurian

Den brittiska tidskriften The Tablet rapporterar genom Christopher Lamb i Rom att påven Franciskus vill skapa en helt ny organisation i kurian där evangelisation är det övergripande målet för allt arbete och ett uttryck för påvens betoning av att kyrkan är…