Saligförklaring av Oscar Romero på gång

Påven Franciskus har meddelat att processen med en saligförklaring av den mördade ärkebiskopen från El Salvador, Oscar Romero, nu fortskrider ”på vanligt sätt”. Under några år var processen blockerad av Troskongregationen med hänvisning till ”försiktighetsskäl”. Nu har emellertid ärendet återupptagits av den kongregation, som handhar saligförklaringar.

Enligt påven finns för närvarande inga hinder eller spärrar. ”För mig är Romero en Guds man, han var en Guds man. Men vi måste steg för steg gå igenom processen med saligförklaringen, och det är Herren, som måste ge sitt tecken i denna process och postulanterna måste röra sig”, svarade påven på en fråga från en korrespondent från Reuters.

Påven vill också göra ett teologiskt klarläggande kring de två vägar en process kan följa vid ”Martyrium in odio fidei”. Den kan gälla trohet mot den kristna bekännelsen eller trohet mot Jesu bud att älska sin nästa. Och vad gäller det sistnämnda så finns förutom Romero många kristna som har offrat sina liv på liknande sätt men de var inte lika prominenta som han.

I El Salvador har man i dessa dagar påbörjat ett treårigt högtidlighållande av minnet av Romero. Invigningen av högtiden skedde i katedralen i huvudstaden San Salvador och där närvarade även landets president Oscar Sánchez. Enligt tidningsuppgifter var det första gången i ett land i Mellanamerika som en sittande president deltog i en minnesgudstjänst för Romero.

Under de kommande tre åren, fram till Romeros 100 års dag i augusti 2017, kommer man att lyfta fram allt det San Salvadors ärkebiskop gjorde för de fattiga och undertryckta. Den 24 mars 1980 blev Romero skjuten under en gudstjänst i San Salvador. Bakgrunden till mordet är ännu inte helt klarlagt.

På ärkestiftsnivå öppnades 1990 ett ärende gällande saligförklaring och sändes i vederbörlig ordning vidare till Vatikanen, där det emellertid blev liggande obehandlat. Kritiker antar att Vatikanen hade invändningar mot den s.k. befrielseteologin, som ju härstammar från Latinamerika. När påve Franciskus tillträdde sitt ämbete i mars 2013, såg han till att processen återupptogs.

Kathpress 2014-08-19