Gregoriana-universitetet

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av ULF JONSSON Signum har fått en intervju med jesuit­pater Hans Zollner, som är verksam vid det nybildade Institute of An­thropology. Interdisciplinary Studies on Human Dignity and Care (IADC) vid...
–Ordföranden för barnskyddscentrum vid det påvliga Gregoriana-universitetet, Hans Zollner om de första resultaten av en tysk övergreppsstudie. Vatikanens barnskyddsexpert Hans Zollner ser ett skevt maktförhållande som en väsentlig faktor i...
Irlands tidigare president Mary McAleese har sagt att barndop är en form av tvång och uppmanat den katolska kyrkan att ändra sin praxis. ”Det går verkligen inte att påtvinga skyldigheter...
Det påvliga Gregoriana-universitetets barnskyddscentrum har inlett sitt arbete i sina nya lokaler i Rom. Ordföranden för Påvliga barnskyddskommissionen, kardinal Sean Patrick O’Malley från Boston, invigde de nya lokalerna vid det...
Ett år efter sitt grundande kommer det katolska barnskyddscentrumet i München att presentera de första resultaten av sitt arbete. Temat för konferensen, som äger rum vid det påvliga Gregoriana-universitetet, kommer...
Laget ”Nordamerikanska martyrer” har vunnit fotbollsturneringen Clericus Cup, där lag från romerska prästutbildningar och påvliga universitet deltar. I finalen i helgen vann prästseminaristerna från det påvliga nordamerikanska kollegiet med 3–0...