Skevt maktförhållande leder till övergrepp i kyrkan

–Ordföranden för barnskyddscentrum vid det påvliga Gregoriana-universitetet, Hans Zollner om de första resultaten av en tysk övergreppsstudie.

Vatikanens barnskyddsexpert Hans Zollner ser ett skevt maktförhållande som en väsentlig faktor i övergrepp begångna av präster. Till detta kommer en otillräcklig förberedelse för det celibatära livet, säger medlemmen av Påvliga barnskyddskommissionen i en intervju med den tyska Verlagsgruppe Bistumspresse (söndag) i Osnabrück. Han yttrar sig om de första resultaten av en studie av sexuella övergrepp utförda av präster i den katolska kyrkan i Tyskland. Studien har gjorts på uppdrag av den tyska biskopskonferensen.

Ett problem som jesuitpatern tar upp är maktförhållandet mellan den anklagade och den drabbade. Studien undersöker en period som går 70 år tillbaka i tiden. På den tiden ska präster och andra ämbetsbärare i de katolska församlingarna hållits för oantastbara.

Ett större problem är människor som inte är emotionellt balanserade eller inte kan hantera sin egen sexualitet på konstruktivt sätt, förklarar ordföranden för barnskyddscentrum vid det påvliga Gregoriana-universitet. Det är inte celibatet i sig som är orsaken till övergreppen men väl den bristande integrationen av celibatet i vardagen. Prästkandidater måste lära sig att hantera behoven av emotionella och sexuella relationer.

”Barn är säkrare i kyrkan än någon annanstans”

Att etablera ett samband mellan homosexualitet och övergrepp skulle vara ”oansvarigt och skulle stigmatisera alla människor med homosexuell läggning på ett outhärdligt sätt”, säger Zollner. För några decennier sedan var det normalt att präster hade mer kontakt med pojkar än med flickor, vilket var avgörande för övergreppen.

I dag hanterar kyrkan frågan övergrepp öppet, självkritiskt och med hjälp utifrån, säger Zollner. ”Barn är säkrare i kyrkan än kanske någon annanstans.” Likväl borde kyrkan ha tagit tag i frågan redan för flera decennier sedan. Därför måste kyrkan lyssna till offren, även för att få preventionen att fungera.

Studien presenteras tisdagen den 25 september

De tyska biskoparna vill att deras beställda övergreppsstudie, som rör hela Tyskland, ska offentliggöras tisdagen den 25 september i samband med deras höstmöte i Fulda. De första resultaten har presenterats i medierapporter. Enligt dessa begicks det mellan 1946 och 2014 i Tyskland 3 677 övergrepp av minst 1 670 anklagade, av vilka de flesta var präster.

I studien har man analyserat mer än 38 000 personakter och handlingar från alla de 27 tyska stiften. De drabbade var för det mesta manliga minderåriga; över hälften av dem var vid tidpunkten för gärningen yngre än 14 år. Gärningsmannen var i genomsnitt 40 år gammal. De flesta övergreppen gjordes genom intim beröring med händerna. I nästan vart sjätte fall skedde någon form av penetrering. Tre fjärdedelar av de drabbade stod i en kyrklig eller själavårdsmässig relation till den anklagade.

Undersökningen har titeln Sexueller Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz [Sexuella övergrepp på minderåriga av katolska präster, diakoner och manlig ordensmedlemmar inom den tyska biskopskonferensens område]. Den katolska kyrkan är den första civilrättsliga institution i Tyskland, som har låtit göra en omfattande undersökning av sexuella övergrepp inom de egna leden och under en lång tidsperiod.

Kathpress 2018-09-19

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

–Ordföranden för barnskyddscentrum vid det påvliga Gregoriana-universitetet, Hans Zollner om de första resultaten av en tysk övergreppsstudie.

Vatikanens barnskyddsexpert Hans Zollner ser ett skevt maktförhållande som en väsentlig faktor i övergrepp begångna av präster. Till detta kommer en otillräcklig förberedelse för det celibatära livet, säger medlemmen av Påvliga barnskyddskommissionen i en intervju med den tyska Verlagsgruppe Bistumspresse (söndag) i Osnabrück. Han yttrar sig om de första resultaten av en studie av sexuella övergrepp utförda av präster i den katolska kyrkan i Tyskland. Studien har gjorts på uppdrag av den tyska biskopskonferensen.

Ett problem som jesuitpatern tar upp är maktförhållandet mellan den anklagade och den drabbade. Studien undersöker en period som går 70 år tillbaka i tiden. På den tiden ska präster och andra ämbetsbärare i de katolska församlingarna hållits för oantastbara.

Ett större problem är människor som inte är emotionellt balanserade eller inte kan hantera sin egen sexualitet på konstruktivt sätt, förklarar ordföranden för barnskyddscentrum vid det påvliga Gregoriana-universitet. Det är inte celibatet i sig som är orsaken till övergreppen men väl den bristande integrationen av celibatet i vardagen. Prästkandidater måste lära sig att hantera behoven av emotionella och sexuella relationer.

”Barn är säkrare i kyrkan än någon annanstans”

Att etablera ett samband mellan homosexualitet och övergrepp skulle vara ”oansvarigt och skulle stigmatisera alla människor med homosexuell läggning på ett outhärdligt sätt”, säger Zollner. För några decennier sedan var det normalt att präster hade mer kontakt med pojkar än med flickor, vilket var avgörande för övergreppen.

I dag hanterar kyrkan frågan övergrepp öppet, självkritiskt och med hjälp utifrån, säger Zollner. ”Barn är säkrare i kyrkan än kanske någon annanstans.” Likväl borde kyrkan ha tagit tag i frågan redan för flera decennier sedan. Därför måste kyrkan lyssna till offren, även för att få preventionen att fungera.

Studien presenteras tisdagen den 25 september

De tyska biskoparna vill att deras beställda övergreppsstudie, som rör hela Tyskland, ska offentliggöras tisdagen den 25 september i samband med deras höstmöte i Fulda. De första resultaten har presenterats i medierapporter. Enligt dessa begicks det mellan 1946 och 2014 i Tyskland 3 677 övergrepp av minst 1 670 anklagade, av vilka de flesta var präster.

I studien har man analyserat mer än 38 000 personakter och handlingar från alla de 27 tyska stiften. De drabbade var för det mesta manliga minderåriga; över hälften av dem var vid tidpunkten för gärningen yngre än 14 år. Gärningsmannen var i genomsnitt 40 år gammal. De flesta övergreppen gjordes genom intim beröring med händerna. I nästan vart sjätte fall skedde någon form av penetrering. Tre fjärdedelar av de drabbade stod i en kyrklig eller själavårdsmässig relation till den anklagade.

Undersökningen har titeln Sexueller Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz [Sexuella övergrepp på minderåriga av katolska präster, diakoner och manlig ordensmedlemmar inom den tyska biskopskonferensens område]. Den katolska kyrkan är den första civilrättsliga institution i Tyskland, som har låtit göra en omfattande undersökning av sexuella övergrepp inom de egna leden och under en lång tidsperiod.

Kathpress 2018-09-19