Tidernas inspelningsprojekt

av ANDERS EKENBERG
Det finns många ambitiösa musikaliska inspelningsprojekt: Mozarts samlade verk, allt av Strauss eller The Beatles samlat, Bachs alla kantater … Ett som snart är avslutat går dock utanpå det mesta: all (just det: all) gregoriansk sång inspelad och tillgängliggjord för alla som vill. Det heter Neumz och nås både via en webbsida, neumz.com, och en app för både Android och Iphone som kan laddas ner där man brukar.

Enda reservationen som bör göras, när man talar om det hela som all gregoriansk sång, är att det gäller all nu använd sådan. En liten del av den gamla repertoaren har ingen plats i nutida katolsk gudstjänst, ens om den firas med maximalt mycket latinsk sång. Men den absoluta merparten, 6 000 − 7 000 sånger, finns med. Vackert och välinformerat framförd och samtidigt live. Ett och annat fotskrap, tillfälliga hostningar och någon som kanske inte borde sjunga med men försöker göra det stör inte helhetsintrycket utan gör det bara mer levande. Det hela ska vara helt klart 2022, men det mesta finns redan.

De som sjunger är benediktinsystrarna i klostret Notre Dame de Fidélité i Jouques, två−tre mil från Aix-en-Provence i sydöstra Frankrike. Den klostergemenskapen grundades så sent som 1967 och har ett fyrtiotal medlemmar. Det märks på olika sätt att de har nära kontakt med Solesmes, det benediktinkloster i trakten av Le Mans som sedan 1800-talets mitt är den gregorianska sångens högborg framför alla andra.

Den gregorianska sången är grunden till all den katolska kyrkans liturgiska musik och hela den västerländska musikhistorien. Den är uppkallad efter Gregorius den store, påve 590−604, och går tillbaka på den kyrkosång i Rom som utbildades strax efter hans tid, under 600- och 700-talen. Sin traditionella form fick den i Frankerriket – i centra som Metz, Tours och Paris – mellan 750 och 850. Hur den kan ha låtit för så länge sedan vet förstås ingen riktigt säkert, särskilt när det gäller rytm och röstklang. (Det måste ha varierat.) Systrarna i Jouques bär vidare det mjuka sångsätt som har gällt sedan slutet av 1800-talet men vitaliserar det försiktigt med rytmiseringar inspirerade av den tidigaste notskriften från 900- och 1000-talet, de så kallade neumerna. Det går förstås att sjunga på andra sätt, men de ger det hela en i sitt slag övertygande tolkning, Man anar att detta är det sätt som är det naturliga för dem att be och lovsjunga på. En otvungen, ren och välklingande sång utan stora åthävor.

Det finns för närvarande säkert inget bättre sätt att lära känna den gregorianska sången på än att ta del av Neumz. Och det är alldeles gratis. Den som vill ge näring åt sin inre människa har här ett oförlikneligt hjälpmedel.

Anders Ekenberg 2021-04-28

Detta är en opinionstext och åsikterna i denna är skribentens egna.