University of San Diego drar tillbaka inbjudan till Tina Beattie

KATRIN ÅMELL

Tina Beattie, professor i katolska studier vid University of Roehampton i London och känd för sin inriktning på samtida etiska frågor samt katolsk förståelse av feminism (se Signum 7/2010), var inbjuden som gästföreläsare vid det katolska, amerikanska universitetet University of San Diego nu i november. Med mindre än två veckors varsel inställdes emellertid hela besöket genom ett brev från universitets ordförande, Mary Lyon. Skälen ska enligt brevet ha varit påtryckningar från universitets finansiärer samt uttalanden från professor Beattie i vissa moralfrågor, där hon ansetts avvika från katolsk, officiell syn.

Bakgrunden, som inte nämns i Mary Lyons brev, är att Tina Beattie i augusti tillsammans med 26 kända, respekterade katolska teologer och präster undertecknade ett brev publicerat i The Times till stöd för civilrättsliga samkönade äktenskap. Detta fick till följd att en föreläsning, som Beattie skulle ha hållit i september i katedralen i Clifton i England som en del i en serie om 50-årsminnet av Andra Vatikankonciliet, också blev inställd. Den lokale biskopen i Clifton, Declan Lang, som stött Beattie, hade enligt henne blivit ombedd av Troskongregationen att ställa in evenemanget. Till bakgrunden hör också att en bloggkampanj förts på nätet mot professor Beattie.

Tina Beattie är en välrenommerad teolog som, i motsats till vissa kolleger, inte ifrågasatts av Rom. Förutom sin ställning vid University of Roehampton ingår hon i redaktionsrådet för den brittiska, katolska tidningen The Tablet och är teologisk rådgivare för Catholic Agency for Overseas Development (CAFOD). I ett brev till vänner och kolleger förra veckan informerade hon dem om händelsen och dess bakgrund.

Vid en intervju för National Catholic Reporter (NCR) sade Beattie att det inträffade är något nytt och mycket oroande. ”Det har inte tidigare förekommit i Storbritannien att en teolog i min position har hotats av den här typen av agerande”, sade Beattie. ”Det handlar inte om mig, utan om en förändring av kulturen i den katolska kyrkan som vi har anledning att vara mycket bekymrade över.”

Prominenta teologer i USA och England har kallat behandlingen av Tina Beattie för ”en förolämpning” och uttryckt sin oro över att den ska få kylig effekt i den akademiska världen. Åtskilliga har sagt att de tillskrivit universitets ordförande om saken.

Eamon Duffy (se Signum 6/2010), professor i kyrkohistoria vid Cambridge University, har låtit NCR få del av innehållet i ett brev han sänt till Lyons. Han skriver: ”Det är djupt nedslående att ordföranden för ett katolskt universitet karakteriserar en diskussion och debatt katoliker emellan som ”avvikande” (engelska: dissent) och söker att tysta ett akademiskt utbyte genom att avvisa en person som kyrkan inte har fördömt.”

I sitt brev citerar Duffy den katolske konvertiten John Henry Newman, som ”kritiserade ’kortsyntheten’ hos dem som ’har tänkt att det mest strikta katolska universitet genom sina regler och sin undervisning skulle kunna utestänga’ intellektuella utmaningar för tron”.

Tina Beatties ställning som professor vid University of Roehampton lär inte vara hotad av det inträffade, eftersom hon har ledningens stöd från det statsunderstödda universitetet där den akademiska friheten är garanterad genom brittisk lag. Som hon själv sade handlar nedtystandet inte i första hand om henne utan om något mycket mer. Detta skulle kunna sammanfattas i katolska teologers rätt att utföra det arbete de är utbildade för, nämligen att i samarbete med kolleger fritt uttrycka sig kring vad de kommer fram till i sin forskning. Som historien redan visat, inte minst genom Andra Vatikankonciliet, gagnar detta kyrkan.

Katrin Åmell 2012-11-06

Läs mer: https://ncronline.org/news/theology/university-withdraws-theologians-invitation-after-pressure-financial-contributors

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

KATRIN ÅMELL

Tina Beattie, professor i katolska studier vid University of Roehampton i London och känd för sin inriktning på samtida etiska frågor samt katolsk förståelse av feminism (se Signum 7/2010), var inbjuden som gästföreläsare vid det katolska, amerikanska universitetet University of San Diego nu i november. Med mindre än två veckors varsel inställdes emellertid hela besöket genom ett brev från universitets ordförande, Mary Lyon. Skälen ska enligt brevet ha varit påtryckningar från universitets finansiärer samt uttalanden från professor Beattie i vissa moralfrågor, där hon ansetts avvika från katolsk, officiell syn.

Bakgrunden, som inte nämns i Mary Lyons brev, är att Tina Beattie i augusti tillsammans med 26 kända, respekterade katolska teologer och präster undertecknade ett brev publicerat i The Times till stöd för civilrättsliga samkönade äktenskap. Detta fick till följd att en föreläsning, som Beattie skulle ha hållit i september i katedralen i Clifton i England som en del i en serie om 50-årsminnet av Andra Vatikankonciliet, också blev inställd. Den lokale biskopen i Clifton, Declan Lang, som stött Beattie, hade enligt henne blivit ombedd av Troskongregationen att ställa in evenemanget. Till bakgrunden hör också att en bloggkampanj förts på nätet mot professor Beattie.

Tina Beattie är en välrenommerad teolog som, i motsats till vissa kolleger, inte ifrågasatts av Rom. Förutom sin ställning vid University of Roehampton ingår hon i redaktionsrådet för den brittiska, katolska tidningen The Tablet och är teologisk rådgivare för Catholic Agency for Overseas Development (CAFOD). I ett brev till vänner och kolleger förra veckan informerade hon dem om händelsen och dess bakgrund.

Vid en intervju för National Catholic Reporter (NCR) sade Beattie att det inträffade är något nytt och mycket oroande. ”Det har inte tidigare förekommit i Storbritannien att en teolog i min position har hotats av den här typen av agerande”, sade Beattie. ”Det handlar inte om mig, utan om en förändring av kulturen i den katolska kyrkan som vi har anledning att vara mycket bekymrade över.”

Prominenta teologer i USA och England har kallat behandlingen av Tina Beattie för ”en förolämpning” och uttryckt sin oro över att den ska få kylig effekt i den akademiska världen. Åtskilliga har sagt att de tillskrivit universitets ordförande om saken.

Eamon Duffy (se Signum 6/2010), professor i kyrkohistoria vid Cambridge University, har låtit NCR få del av innehållet i ett brev han sänt till Lyons. Han skriver: ”Det är djupt nedslående att ordföranden för ett katolskt universitet karakteriserar en diskussion och debatt katoliker emellan som ”avvikande” (engelska: dissent) och söker att tysta ett akademiskt utbyte genom att avvisa en person som kyrkan inte har fördömt.”

I sitt brev citerar Duffy den katolske konvertiten John Henry Newman, som ”kritiserade ’kortsyntheten’ hos dem som ’har tänkt att det mest strikta katolska universitet genom sina regler och sin undervisning skulle kunna utestänga’ intellektuella utmaningar för tron”.

Tina Beatties ställning som professor vid University of Roehampton lär inte vara hotad av det inträffade, eftersom hon har ledningens stöd från det statsunderstödda universitetet där den akademiska friheten är garanterad genom brittisk lag. Som hon själv sade handlar nedtystandet inte i första hand om henne utan om något mycket mer. Detta skulle kunna sammanfattas i katolska teologers rätt att utföra det arbete de är utbildade för, nämligen att i samarbete med kolleger fritt uttrycka sig kring vad de kommer fram till i sin forskning. Som historien redan visat, inte minst genom Andra Vatikankonciliet, gagnar detta kyrkan.

Katrin Åmell 2012-11-06

Läs mer: https://ncronline.org/news/theology/university-withdraws-theologians-invitation-after-pressure-financial-contributors