Utredning föreslår förbud mot nya konfessionella friskolor

I dag, onsdagen den 8 januari, presenterades regeringen utredning om konfessionella inslag i skolväsendet, eller ”Nya regler för skolor med konfessionell inriktning” som är betänkandets formella titel.

Vid presskonferensen vid lunchtid idag deltog utredaren Lars Arrhenius och utbildningsminister Anna Ekström. Betänkandet består av en diger lunta på 600 sidor. Vid den välbesöka presskonferensen fick både utredaren och utbildningsministern svara på en lång rad frågor, varav många kretsade kring utredningens förslag att från och med den 30 juni 2023 införa ett stopp för etablering av nya konfessionella friskolor i Sverige. Utbildningsminister Anna Ekström menade att man med den nya lagen motverkar segregation i det svenska skolsysystemet och att man slår vakt om likabehandling och den intellektuella kvaliteten på utbildningen. Utredaren Lars Arrhenius underströk i sin presentation av utredningen att införandet av en sådan nya lag är en svårbedömd angelägenhet, och att det är osäkert om Europadomstolen vid en eventuell framtida prövning av lagen skulle acceptera den eller fälla Sverige för brott mot Europarätten, eftersom den kan stå i strid mot både EU:s religionsfrihetslagstiftning och EU:s lagstiftning om näringsfrihet. Det framlagda förslaget om en ny svensk lagstiftning vilar alltså på en osäker juridisk grund.

Signum fick i samband med pressskonferensen möjlighet att intervjua både utbildningsministern och utredaren. Man kan lyssna på de två intervjuerna via länkarna här nedan, genom att klicka till vänster på de mörkfärgade rektanglarna nedan.

Detta är en nyhetsartikel.

Ulf Jonsson 2020-01-08

Intervju med utbildningsminister Anna Ekström:

 

Intervju med utredare Lars Arrhenius:

 

Se hela presskonferensen med utbildningsministern och utredaren på regeringens YouTube kanal via denna länk:

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I dag, onsdagen den 8 januari, presenterades regeringen utredning om konfessionella inslag i skolväsendet, eller ”Nya regler för skolor med konfessionell inriktning” som är betänkandets formella titel.

Vid presskonferensen vid lunchtid idag deltog utredaren Lars Arrhenius och utbildningsminister Anna Ekström. Betänkandet består av en diger lunta på 600 sidor. Vid den välbesöka presskonferensen fick både utredaren och utbildningsministern svara på en lång rad frågor, varav många kretsade kring utredningens förslag att från och med den 30 juni 2023 införa ett stopp för etablering av nya konfessionella friskolor i Sverige. Utbildningsminister Anna Ekström menade att man med den nya lagen motverkar segregation i det svenska skolsysystemet och att man slår vakt om likabehandling och den intellektuella kvaliteten på utbildningen. Utredaren Lars Arrhenius underströk i sin presentation av utredningen att införandet av en sådan nya lag är en svårbedömd angelägenhet, och att det är osäkert om Europadomstolen vid en eventuell framtida prövning av lagen skulle acceptera den eller fälla Sverige för brott mot Europarätten, eftersom den kan stå i strid mot både EU:s religionsfrihetslagstiftning och EU:s lagstiftning om näringsfrihet. Det framlagda förslaget om en ny svensk lagstiftning vilar alltså på en osäker juridisk grund.

Signum fick i samband med pressskonferensen möjlighet att intervjua både utbildningsministern och utredaren. Man kan lyssna på de två intervjuerna via länkarna här nedan, genom att klicka till vänster på de mörkfärgade rektanglarna nedan.

Detta är en nyhetsartikel.

Ulf Jonsson 2020-01-08

Intervju med utbildningsminister Anna Ekström:

 

Intervju med utredare Lars Arrhenius:

 

Se hela presskonferensen med utbildningsministern och utredaren på regeringens YouTube kanal via denna länk: