Världsmiljödagen 5 juni och Världshavsdagen 8 juni

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av CHARLES CÂMARA
Den 5 juni firas den av FN initierade Världsmiljödagen, något som också den katolska kyrkan uppmärksammar. Detta blir det 51:a firandet sedan starten 1972. Årets tema och kampanj benämns ”Motverka plastföroreningar som påkallar lokala och globala lösningar för att bekämpa plastföroreningar på land och i vattendrag (hav, floder, sjöar).

Även om plastprodukter är användbara i vårt dagliga liv, har de många nackdelar och är skadliga för människan och naturen. Eftersom plast kräver mycket lång tid innan den bryts ned stannar den kvar i marken och luften, samt omvandlas till mikroplast. Som sådan kommer mikroplast in i våra kroppar genom maten vi äter, vattnet vi dricker och genom luften vi andas. Påven Franciskus har med eftertryck sagt att: Att slänga plast i havet är kriminellt. Detta dödar den biologiska mångfalden, jorden, allt. 

Årligen produceras mer än 350 miljoner ton plast. Uppskattningsvis 80 procent av all plast som producerats har hittills inte återvunnits. Engångsplast är den vanligaste plastföroreningen i naturen och cirka 10 miljoner ton plast hamnar i haven varje år. Över en miljon sjöfåglar och hundratusentals andra marina djur dör varje år på grund av plastföroreningar. Över 90 procent av all plast tillverkas av fossila råvaror som olja och gas, så redan innan den blir avfall skadar plasten vårt klimat och förvärrar klimatkrisen.

Därför behöver världen en lösning som tar itu med hela plastproblemet – ett globalt plastavtal. Nu är ett sådant avtal snart i hamn. Efter många års förhandlingar har nyligen ett historiskt beslut fattats, och FN-länderna har enats om att utarbeta ett juridiskt bindande plastavtal. Målet är att ha ett komplett globalt avtal i slutet av 2024. FN:s generalsekreterare António Guterres säger ”om vi agerar nu kan vi bekämpa plastföroreningarna”. Men han säger också att det inte räcker med att stater och företagen agerar. Också allmänheten som individer och grupper i samhällen bör bidra genom att minska vår användning av plastprodukter. Mer info finns här

Ur ett kristet trosperspektiv kan vi ställa frågan: Vad kan vi göra som stift, församlingar, religiösa ordnar och trosbaserade institutioner och som enskilda för att bekämpa plastföroreningar på land och i vatten?

Världshavsdagen den 8 juni

Den 8 juni firas Världshavsdagen över hela världen. Denna dag erkändes officiellt av FN 2008 men inofficiellt har dagen firats sedan 1992.  Temat för årets Världshavsdag är Havsplaneten: Tidvatten förändras refererande till att vi behöver förändra våra destruktiva mänskliga vanor som förstör haven och istället bör vi verka för att bevara våra marina resurser för kommande generationer. Våra hav behöver skydd eftersom de hotas av föroreningar, överfiske, övergivna fiskenät, och används som soptipp, samt påverkas negativt av klimatförändringarna.

Men vi behöver friska hav, eftersom dessa hav täcker 70 procent av planeten och stöder liv såsom vi känner till det. Nästan 50 procent av allt syre vi andas produceras av haven, och haven är värd för 80 procent av världens biologiska mångfald. Världshavsdagen är ett tillfälle att öka medvetenheten om havens betydelse i våra liv och att vidta åtgärder för att skydda haven och det marina livet.

Även om enskilda åtgärder är viktiga på lokal och nationell nivå för att skydda haven, är det ännu viktigare att samtliga nationer i världen är överens om att skydda haven genom gemensam avtal. Nu verkar det bli av. Efter år av förhandlingar har nästan alla nationer gått med på en väl utarbetad text ”FN:s havsfördrag” för att säkerställa bevarande och hållbar användning av marin biologisk mångfald i områden utanför nationella jurisdiktioner. Fördraget förväntas vara färdigt i slutet av detta år. Mer info finns här

Påven Franciskus har sagt att haven och allt sötvatten tillhör alla, det tillhör det gemensamma goda. Därför bör ingen ha rätt att monopolisera det, och ännu mindre att förorena och förstöra haven. I encyklikan Laudato si’ (Lovad vare du, nr 29, 40–42) skriver påven: ”Eftersom alla varelser är sammanlänkade måste var och en vårdas med kärlek och respekt; alla vi levande varelser är beroende av varandra.”

Som kristna kan vi ställa frågan: Vad bör jag göra för att visa kärlek och respekt för alla andra varelser på jorden, i luften och i vattnet för deras skull och för min egen skull, eftersom vi alla är beroende av varandra?

Charles Câmara 2023-06-05

Detta är en opinionstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av CHARLES CÂMARA
Den 5 juni firas den av FN initierade Världsmiljödagen, något som också den katolska kyrkan uppmärksammar. Detta blir det 51:a firandet sedan starten 1972. Årets tema och kampanj benämns ”Motverka plastföroreningar som påkallar lokala och globala lösningar för att bekämpa plastföroreningar på land och i vattendrag (hav, floder, sjöar).

Även om plastprodukter är användbara i vårt dagliga liv, har de många nackdelar och är skadliga för människan och naturen. Eftersom plast kräver mycket lång tid innan den bryts ned stannar den kvar i marken och luften, samt omvandlas till mikroplast. Som sådan kommer mikroplast in i våra kroppar genom maten vi äter, vattnet vi dricker och genom luften vi andas. Påven Franciskus har med eftertryck sagt att: Att slänga plast i havet är kriminellt. Detta dödar den biologiska mångfalden, jorden, allt. 

Årligen produceras mer än 350 miljoner ton plast. Uppskattningsvis 80 procent av all plast som producerats har hittills inte återvunnits. Engångsplast är den vanligaste plastföroreningen i naturen och cirka 10 miljoner ton plast hamnar i haven varje år. Över en miljon sjöfåglar och hundratusentals andra marina djur dör varje år på grund av plastföroreningar. Över 90 procent av all plast tillverkas av fossila råvaror som olja och gas, så redan innan den blir avfall skadar plasten vårt klimat och förvärrar klimatkrisen.

Därför behöver världen en lösning som tar itu med hela plastproblemet – ett globalt plastavtal. Nu är ett sådant avtal snart i hamn. Efter många års förhandlingar har nyligen ett historiskt beslut fattats, och FN-länderna har enats om att utarbeta ett juridiskt bindande plastavtal. Målet är att ha ett komplett globalt avtal i slutet av 2024. FN:s generalsekreterare António Guterres säger ”om vi agerar nu kan vi bekämpa plastföroreningarna”. Men han säger också att det inte räcker med att stater och företagen agerar. Också allmänheten som individer och grupper i samhällen bör bidra genom att minska vår användning av plastprodukter. Mer info finns här

Ur ett kristet trosperspektiv kan vi ställa frågan: Vad kan vi göra som stift, församlingar, religiösa ordnar och trosbaserade institutioner och som enskilda för att bekämpa plastföroreningar på land och i vatten?

Världshavsdagen den 8 juni

Den 8 juni firas Världshavsdagen över hela världen. Denna dag erkändes officiellt av FN 2008 men inofficiellt har dagen firats sedan 1992.  Temat för årets Världshavsdag är Havsplaneten: Tidvatten förändras refererande till att vi behöver förändra våra destruktiva mänskliga vanor som förstör haven och istället bör vi verka för att bevara våra marina resurser för kommande generationer. Våra hav behöver skydd eftersom de hotas av föroreningar, överfiske, övergivna fiskenät, och används som soptipp, samt påverkas negativt av klimatförändringarna.

Men vi behöver friska hav, eftersom dessa hav täcker 70 procent av planeten och stöder liv såsom vi känner till det. Nästan 50 procent av allt syre vi andas produceras av haven, och haven är värd för 80 procent av världens biologiska mångfald. Världshavsdagen är ett tillfälle att öka medvetenheten om havens betydelse i våra liv och att vidta åtgärder för att skydda haven och det marina livet.

Även om enskilda åtgärder är viktiga på lokal och nationell nivå för att skydda haven, är det ännu viktigare att samtliga nationer i världen är överens om att skydda haven genom gemensam avtal. Nu verkar det bli av. Efter år av förhandlingar har nästan alla nationer gått med på en väl utarbetad text ”FN:s havsfördrag” för att säkerställa bevarande och hållbar användning av marin biologisk mångfald i områden utanför nationella jurisdiktioner. Fördraget förväntas vara färdigt i slutet av detta år. Mer info finns här

Påven Franciskus har sagt att haven och allt sötvatten tillhör alla, det tillhör det gemensamma goda. Därför bör ingen ha rätt att monopolisera det, och ännu mindre att förorena och förstöra haven. I encyklikan Laudato si’ (Lovad vare du, nr 29, 40–42) skriver påven: ”Eftersom alla varelser är sammanlänkade måste var och en vårdas med kärlek och respekt; alla vi levande varelser är beroende av varandra.”

Som kristna kan vi ställa frågan: Vad bör jag göra för att visa kärlek och respekt för alla andra varelser på jorden, i luften och i vattnet för deras skull och för min egen skull, eftersom vi alla är beroende av varandra?

Charles Câmara 2023-06-05

Detta är en opinionstext.