Charles Câmara

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av CHARLES CÂMARA Runtom i Sverige, från Kiruna i norr till Malmö i söder, uppmärksammades tvåårsdagen av Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari. På Sergels torg i Stockholm genomfördes...
av CHARLES CÂMARA Katoliken och överläkaren, Mikaela Luthman, höll ett mycket uppskattat föredrag om sina många års erfarenheter av att ge vård till döende på Stockholms sjukhem. Föredraget hölls den...
av CHARLES CÂMARA ”Går det att häda om ingenting är heligt?” var rubriken på ett panelsamtal som ägde rum den 21 september 2023 i S:ta Eugenia katolska församlings lokaler i...
av CHARLES CÂMARA Atombombningen av Hiroshima den 6 augusti 1945 är en historisk händelse som bör uppmärksammas för dagens människor och kommande generationer. Minnesdagen är också ett tillfälle att förse sig...
av CHARLES CÂMARA Den 5 juni firas den av FN initierade Världsmiljödagen, något som också den katolska kyrkan uppmärksammar. Detta blir det 51:a firandet sedan starten 1972. Årets tema och kampanj...
av CHARLES CÂMARA Den pågående Laudato si’-veckan (21–28 maj) avslutas på pingstdagen med en live-sändning från Assisi och med missionärssändning av pastorala arbetare engagerade i skapelsevård. Live-sändning kan följas här Det...
av CHARLES CÂMARA I Matteusevangeliet säger Jesus att ”det är nog för lärjungen att det går honom som med hans lärare, och för tjänaren att det går med honom som med...
av CHARLES CÂMARA Den internationella böneveckan för kristen enhet har inletts och pågår till och med den 25 januari 2023. Sedan 1985 har det varit en tradition att en delegation från...
av CHARLES CÂMARA Årets firande av ”Skapelsetid” börjar den 1 september och avslutas den 4 oktober på Franciskusdagen i ekumenisk anda. Att firandet avslutas på den helige Franciskus av Assisis dag...
av CHARLES CÂMARA Sedan 1970 har Jordens dag firats runt om i världen i syfte att öka allmänhetens och makthavarnas medvetenhet om global uppvärmning, klimatförändringar och minskad biologisk mångfald. Medvetenheten ska...
av CHARLES CÂMARA I dag den 22 januari 2022 saligförklaras fyra martyrer i El Salvador. De fyra är jesuitpater Rutilio Grande och franciskanpater Cosma Spessotto, samt lekmännen Manuel Solórzano och Nelson...
av CHARLES CÂMARA Många länder som producerar och konsumerar fossila bränslen (olja, kol och naturgas) har uppmanat Förenta Nationerna (FN) att tona ner den akuta klimatkrisen och vad som måste göras...