Warszawa i solidaritet med Ukraina

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av ANDREAS JÖNSSON
Från Dorohusk och Przemyśl kommer tågen till Warszawa Wschodnia. Det polska statliga tågbolaget PKP låter flyktingar från Ukraina resa gratis och tågsätten har utökats med extravagnar. Framme i Warszawa möts de flyende, huvudsakligen åldringar, kvinnor och barn, av frivilliga i gula västar som hjälper till att slussa dem vidare. Staden Warszawa, som sedan tidigare har ett system för att engagera frivilliga till olika projekt, kunde snabbt koordinera anstormningen av Warszawabor som erbjöd sig att hjälpa flyktingarna.

Intresset har varit så stort att staden för tillfället inte rekryterar fler frivilliga. Varje stadsdel har också inrättat insamlingspunkter för materiell hjälp. Givmildheten bland invånarna har varit stor, och det är nu främst förbrukningsvaror som hygienartiklar, barnmat och matvaror med lång hållbarhet som efterfrågas. Staden förmedlar även boende, och nästan tretusen personer har deklarerat en möjlighet att tillgängliggöra antingen enstaka rum eller hela lägenheter, som ägaren kanske annars skulle ha hyrt ut.

Eftersom arbetskraftsinvandringen från Ukraina till Polen under senare år har varit omfattande är det troligtvis många av de första flyktingarna som har kunnat bo hos släktingar. Vid slutet av förra året var mer än trehundratusen ukrainska medborgare folkbokförda i Polen. Redan börjar emellertid lägenheterna att ta slut, och nödlösningar som att tillfälligtvis härbärgera flyktingar i tomma kontorslokaler bedöms av staden inte kunna lösa det troliga behovet. Liknande hjälpinsatser pågår i princip i varje polsk stad, och därutöver organiseras flera privata initiativ, bland annat på Warszawas universitet, för att hjälpa grannfolket, både i Polen och på andra sidan gränsen.

Andreas Jönsson, bosatt i Warszawa
2022-03-02

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av ANDREAS JÖNSSON
Från Dorohusk och Przemyśl kommer tågen till Warszawa Wschodnia. Det polska statliga tågbolaget PKP låter flyktingar från Ukraina resa gratis och tågsätten har utökats med extravagnar. Framme i Warszawa möts de flyende, huvudsakligen åldringar, kvinnor och barn, av frivilliga i gula västar som hjälper till att slussa dem vidare. Staden Warszawa, som sedan tidigare har ett system för att engagera frivilliga till olika projekt, kunde snabbt koordinera anstormningen av Warszawabor som erbjöd sig att hjälpa flyktingarna.

Intresset har varit så stort att staden för tillfället inte rekryterar fler frivilliga. Varje stadsdel har också inrättat insamlingspunkter för materiell hjälp. Givmildheten bland invånarna har varit stor, och det är nu främst förbrukningsvaror som hygienartiklar, barnmat och matvaror med lång hållbarhet som efterfrågas. Staden förmedlar även boende, och nästan tretusen personer har deklarerat en möjlighet att tillgängliggöra antingen enstaka rum eller hela lägenheter, som ägaren kanske annars skulle ha hyrt ut.

Eftersom arbetskraftsinvandringen från Ukraina till Polen under senare år har varit omfattande är det troligtvis många av de första flyktingarna som har kunnat bo hos släktingar. Vid slutet av förra året var mer än trehundratusen ukrainska medborgare folkbokförda i Polen. Redan börjar emellertid lägenheterna att ta slut, och nödlösningar som att tillfälligtvis härbärgera flyktingar i tomma kontorslokaler bedöms av staden inte kunna lösa det troliga behovet. Liknande hjälpinsatser pågår i princip i varje polsk stad, och därutöver organiseras flera privata initiativ, bland annat på Warszawas universitet, för att hjälpa grannfolket, både i Polen och på andra sidan gränsen.

Andreas Jönsson, bosatt i Warszawa
2022-03-02