september 8, 2023

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Vatikanen har kommit med ett uttalande angående saligförklaringen av ett barn som dog vid födelsen. Detta dramatiska fall gäller det sjunde barnet till de äkta makarna Josef och Wiktoria Ulma...
”För att gå till botten med den internationella kris som koranbränningarna har utlöst, måste vi återvända till tillkomsthistorien bakom de mänskliga rättigheterna.” Så skriver Fredrik Heiding i ledaren i senaste...
av ULF JONSSON Förhållandet mellan teologiska förklaringar och vetenskapliga förklaringar har diskuterats livligt ända sedan upplysningstiden. Ja, faktiskt redan i slutet av 1600-talet började ett antal brittiska filosofer och naturvetare...
av FREDRIK HEIDING – Liberaler frångår sina principer när de diskuterar religion. Ett upprop till stöd för svenska muslimer gjordes i Dagens Nyheter (24/7) av flera kulturpersonligheter som själva genom åren...
av ULLA GUDMUNDSON När jag var åtta år bodde vi på Fastlagsvägen 28 på Hägerstensåsen. Jag var med i Ansgarsflickorna, svenskkyrkliga scouter. Vi träffades i en lokal en bit bort...
av MAGDALENA DAHLBORG – Arbetsdokumentet för synoden om synodalitet. Det i juni publicerade arbetsdokumentet (instrumentum laboris) för synoden om synodalitet uttrycker att ”gemenskap och uppdrag/mission är sammanvävda och speglar varandra”, med...
av ROBERT RYDBERG Den 24 februari 2022 inledde Ryssland en oprovocerad och storskalig invasion av grannlandet Ukraina. Attacken hade föregåtts av en årslång styrkeuppladdning och av politiska krav som syftade...