31 maj, 2024

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av MAGDALENA DAHLBORG I sin dialog Faidros låter Platon Sokrates använda berättelsen om hur egyptierna fick skriftspråket för att föra fram poängen att den som uppfunnit någonting inte är rätt...
av gästkrönikör: BRITT ÖSTLUND Kan artificiell intelligens (AI) göra oss lyckligare, ja rent av fördjupa vårt andliga liv? Under pandemin var många av oss hänvisade till att kommunicera digitalt. Jag...
av OLLE BRANDT I början av april offentliggjorde Vatikanens kontor för statistik de senaste siffrorna om den katolska kyrkans utveckling i världen. Kyrkans senaste statistiska årsbok, på latin Annuarium statisticum...
av ANNA DUNÉR Fem år tog det att förfärdiga Nordiska museets nya utställning Nordbor. Den täcker hela översta våningen i jättebyggnaden på Djurgården och är den största som museet har...
av MÅRTEN BJÖRK När den amerikanske datavetaren John McCarthy myntade begreppet artificiell intelligens 1956 definierade han intelligens såsom djurs och maskiners förmåga att nå ett mål i världen. Intelligens reducerades...