Biskoparna i Polen förordar oberoende undersökning av övergrepp

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Med hänsyn till det häftiga bråket i Polen om påven Johannes Paulus II:s hantering av övergreppsfall under sin tid som ärkebiskop i Kraków, uttalar sig den katolska kyrkan i landet för en undersökning. Den katolska kyrkans primas i Polen, Wojciech Polak, sade under tisdagen, efter biskopskonferensens vårsammanträde i Warszawa, att man enhälligt hade beslutat ”att kalla in ett team med oberoende specialister, som ska undersöka de statliga och kyrkliga arkiven, för att undersöka fallen med några prästers sexuella övergrepp mot minderåriga”.

Polak uttryckte en förhoppning om att teamets bearbetning ”ska bli en äkta hjälp för dem som skadats”. De drabbade är i behov av sanningen. ”Det är ett direktiv.” Alla biskopar ska ha varit för detta och ingen emot. Polak är den ansvarige i kyrkan för skyddet av barn och ungdomar.

I undersökningsteamet ska enligt ärkebiskopen historiker, jurister och psykologer ingå. Han nämnde inga namn. Det handlar inte bara om Kraków och Johannes Paulus II utan om alla stift och ordensgemenskaper. Hittills har kyrkliga akter i stor omfattning varit sekretessbelagda i Polen.

Den aktuella, hetsiga debatten om Johannes Paulus II i Polen utlöstes av en tv-dokumentär. I denna anklagas han för att som ärkebiskop av Kraków, innan han valdes till påve, ha känt till känt till sexuella övergrepp begångna av tre präster, men att han trots detta ska ha låtit dessa fortsätta att arbeta i församlingstjänst.

För en av prästerna skrev Johannes Paulus II enligt dokumentären ett rekommendationsbrev till den dåvarande kardinalen i Wien, Franz König, för att kunna skicka prästen till en österrikisk församling. Han ska inte ha informerat König om anklagelserna mot prästen.

Polens biskopar talade i sitt pressmeddelande efter biskopsmötets avslutning om ”helt nya” försök ”att diskreditera den helige Johannes Paulus II:s person och verk”. Biskoparna uppmanade ”alla att respektera minnet av en av våra mest betydelsefulla landsmän”. De tackade alla som har försvarat Johannes Paulus II:s ”goda rykte”.

Aktuell statistik över anmälningar om övergrepp

Vid avslutningen av sitt möte offentliggjorde också den polska biskopskonferensen sin aktuella, årliga statistik över anmälda övergrepp. Enligt denna ska det enligt den katolska kyrkans uppgifter ha kommit in 84 anmälningar om sexuella övergrepp mot barn. Anklagelserna gäller åren 1965–2022, sade Polak. Det kyrkliga statistikinstitutet ska ha samlat in data från stift och ordensgemenskaper. Elva procent av anklagelserna föll bort enligt kyrkan på grund av bristande trovärdighet. Nästan två tredjedelar av anklagelserna om övergrepp, som kyrkan tagit emot under 2022, gäller tidsperioden från mitten av 1960-talet till 2018.

Av de förmodade fallen av sexualiserat våld mot minderåriga handlar 48 om kvinnor och 31 om män. I de övriga fallen saknas uppgifter om kön. Av de 80 präster och ordensbröder som anklagats för övergrepp mot barn ska fyra ha blivit anmälda två gånger. De överordnade ska ha suspenderat 40 procent av de anklagade, heter det, och förbjudit 30 procent att ha kontakt med barn och ungdomar eller bestämt att de måste uppehålla sig på en särskild plats.

Den polska biskopskonferensen offentliggör sedan flera år statistik över anmälningar om övergrepp. Från mitten av 2018 till slutet av 2021 ska den ha fått 368 anmälningar om övergrepp begångna av ungdomar. Under 2021 fick kyrkan enligt egna uppgifter in 155 anmälningar.

Kathpress 2023-03-15

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Med hänsyn till det häftiga bråket i Polen om påven Johannes Paulus II:s hantering av övergreppsfall under sin tid som ärkebiskop i Kraków, uttalar sig den katolska kyrkan i landet för en undersökning. Den katolska kyrkans primas i Polen, Wojciech Polak, sade under tisdagen, efter biskopskonferensens vårsammanträde i Warszawa, att man enhälligt hade beslutat ”att kalla in ett team med oberoende specialister, som ska undersöka de statliga och kyrkliga arkiven, för att undersöka fallen med några prästers sexuella övergrepp mot minderåriga”.

Polak uttryckte en förhoppning om att teamets bearbetning ”ska bli en äkta hjälp för dem som skadats”. De drabbade är i behov av sanningen. ”Det är ett direktiv.” Alla biskopar ska ha varit för detta och ingen emot. Polak är den ansvarige i kyrkan för skyddet av barn och ungdomar.

I undersökningsteamet ska enligt ärkebiskopen historiker, jurister och psykologer ingå. Han nämnde inga namn. Det handlar inte bara om Kraków och Johannes Paulus II utan om alla stift och ordensgemenskaper. Hittills har kyrkliga akter i stor omfattning varit sekretessbelagda i Polen.

Den aktuella, hetsiga debatten om Johannes Paulus II i Polen utlöstes av en tv-dokumentär. I denna anklagas han för att som ärkebiskop av Kraków, innan han valdes till påve, ha känt till känt till sexuella övergrepp begångna av tre präster, men att han trots detta ska ha låtit dessa fortsätta att arbeta i församlingstjänst.

För en av prästerna skrev Johannes Paulus II enligt dokumentären ett rekommendationsbrev till den dåvarande kardinalen i Wien, Franz König, för att kunna skicka prästen till en österrikisk församling. Han ska inte ha informerat König om anklagelserna mot prästen.

Polens biskopar talade i sitt pressmeddelande efter biskopsmötets avslutning om ”helt nya” försök ”att diskreditera den helige Johannes Paulus II:s person och verk”. Biskoparna uppmanade ”alla att respektera minnet av en av våra mest betydelsefulla landsmän”. De tackade alla som har försvarat Johannes Paulus II:s ”goda rykte”.

Aktuell statistik över anmälningar om övergrepp

Vid avslutningen av sitt möte offentliggjorde också den polska biskopskonferensen sin aktuella, årliga statistik över anmälda övergrepp. Enligt denna ska det enligt den katolska kyrkans uppgifter ha kommit in 84 anmälningar om sexuella övergrepp mot barn. Anklagelserna gäller åren 1965–2022, sade Polak. Det kyrkliga statistikinstitutet ska ha samlat in data från stift och ordensgemenskaper. Elva procent av anklagelserna föll bort enligt kyrkan på grund av bristande trovärdighet. Nästan två tredjedelar av anklagelserna om övergrepp, som kyrkan tagit emot under 2022, gäller tidsperioden från mitten av 1960-talet till 2018.

Av de förmodade fallen av sexualiserat våld mot minderåriga handlar 48 om kvinnor och 31 om män. I de övriga fallen saknas uppgifter om kön. Av de 80 präster och ordensbröder som anklagats för övergrepp mot barn ska fyra ha blivit anmälda två gånger. De överordnade ska ha suspenderat 40 procent av de anklagade, heter det, och förbjudit 30 procent att ha kontakt med barn och ungdomar eller bestämt att de måste uppehålla sig på en särskild plats.

Den polska biskopskonferensen offentliggör sedan flera år statistik över anmälningar om övergrepp. Från mitten av 2018 till slutet av 2021 ska den ha fått 368 anmälningar om övergrepp begångna av ungdomar. Under 2021 fick kyrkan enligt egna uppgifter in 155 anmälningar.

Kathpress 2023-03-15