Nummer 3/2022

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av KJELL BLÜCKERT – Vi som har möjlighet måste höja blicken och vidmakthålla visionen om ett Europa och en europeisk kristenhet som andas med två lungor. Europa är åter i krig....
av ROBERT RYDBERG När detta skrivs faller bomberna över Ukraina. Bostäder och till och med sjukhus sprängs i luften. Vatten och el stängs av och maten tar slut. Kärnkraftverk attackeras....
av EMANUEL SENNERSTRAND – Rådsmöte om bibelbruk och bibeltolkning. Den 31 januari bjöd Sveriges kristna råd (SKR) in till ett digitalt rådsmöte om bibelsyn och bibelbruk. Rådsmötet är rådets forum för...
av PETER BRUNE ”Systemhotande kriminalitet” och ”vålds­pandemi”, de gängrelaterade skjutningarna fick stora rubriker under 2021. Under året har totalt 335 skjutningar inträffat i Sverige, och 46 personer har dött. Det...