Dominikanskt jubileum i Lund

av MAGDALENA DAHLBORG
År 1223, sju år efter att Dominikanorden kom till och två år efter den helige Dominikus död, grundades Maria Magdalenas konvent i Lund. De första bröderna kom från stora och viktiga städer som Bologna till en stad inte mycket större än en katedral med en omgivande stadsmur. 800 år senare ligger klostret några kvarter längre bort från katedralen, och staden har vuxit.

Intåg till högtidlig vesper i Lunds domkyrka. Först går korset, buret av Ingrid Norén Nilsson.
Intåget i Lunds domkyrka. Foto: Kristoffer Lignell.

Den 20 maj 2023 samlade Lunds dominikaner till jubileumsfirande, präglad av den helige Dominikus egen öppenhet. Det inledande föredraget hölls av jesuitpater Fredrik Heiding, och under den ekumeniska vespern invigde kardinalen och karmeliten Anders Arborelius en ikon av Maria Magdalena, och predikan hölls av domkyrkokaplan Lena Sjöstrand. I samband med jubileet gav Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift också ut antologin Lovsigna, välsigna, predika. Dominikanerna i Lund, med Jan-Olof Aggedal, Anna Minara Ciardi och Bertil Nilsson som redaktörer.

Konventets prior broder Pierre-André Mauduit sade när han välkomnade till dagen att den dominikanska spiritualiteten från början, det syns i berättelserna om Dominikus, handlat om att möta människor där de är, och vilka de än är.

Jesuitpater Fredrik Heiding talar om kroppslighet.
Jesuitpater Fredrik Heiding. Foto: Kristoffer Lignell.

Att den helige Ignatius av Loyola stod inför inkvisitionen åtta gånger, och att det då oftast var dominikaner som satt på andra sidan bordet, hindrade inte jesuitpater Fredrik Heiding från att våga sig på att tala om Dominikus nio sätt att be, eller mer generellt om bönen som en kroppslig praktik. Efter reformationen har den kristna praktiken i väst alltmer rört sig mot att inga kroppsdelar under halsen har någon större relevans i religionsutövningen.

Samtidigt finns i samhället i stort en tendens att både förakta alla kroppar som inte är perfekta och gå mot en kroppslöshet (eng. disembodiment) som en konsekvens av en allt större digitalisering. Men vi är, inför Gud och av Gud, kroppar, och behöver återupptäcka den fysiska dimensionen. Fredrik Heiding uppmanade till en, till situation och sällskap anpassad och för kulturella särdrag lyhörd, större frimodighet avseende böneställningar och rörelse i kyrkorummet.

Ingrid Norén Nilsson och dominikanbroder Pierre-André Mauduit talar om vänskap.
Ingrid Norén Nilsson och Pierre-André Mauduit. Foto: Kristoffer Lignell.

Dominikanbroder Pierre-André Mauduit och Ingrid Norén Nilsson, svenskkyrklig präst i Dalby församling, talade om vikten av vänskap. I Lund började relationerna mellan den katolska församlingen och domkyrkoförsamlingen bli närmare i samband med reformationsminneshögtidlighållandet 2016. Medan S:t Thomas av Aquino kyrka renoverades fick den katolska församlingen under ett helt år fira mässor i domkyrkan.

I dag sjungs där gemensam vesper regelbundet, och relationerna är goda även om det förstås alltid finns saker som skaver. Den personliga vänskapen mellan Pierre-André och Ingrid växte fram efter att dominikanbrodern närvarat vid Lunds stifts teologidagar, och har lett bland annat till en gemensam podcast (Kom och följ med!), och till vänskapshelger där församlingarna kunnat lära känna varandra. De lyfte särskilt fram frukterna av gemensam bibelläsning.

Dominikanbroder Björn Engdahl talar om ekologi och trädgård.
Broder Björn Engdahl. Foto: Kristoffer Lignell.

”Man kan inte bara prata om saker, man måste börja relatera också”, konstaterade dominikanbroder Björn Engdahl. Han sköter om klosterträdgården, med tanken att trädgården i sig blir en del av predikan. I en situation där människor liksom flyter runt, platslösa, erbjuder trädgården en konkret plats för konkreta omsorger. En konkret plats som väckt en del uppmärksamhet och intresse lokalt. Strävan är att ägna sig åt småskalig ekologisk odling som ett led i undervisning om vårt ansvar för skapelsen och för vår egen lilla del i denna.

Andra inslag i programmet var den norsk-lutherske prästen Magnus Strand, som berättade om hur det var som ”utomstående” att en tid under studierna bo hos bröderna, och dominikanbroder Hani Daniel och Basilien Alépin-broder Antoine Arab som berättade om de orientaliska missionerna och kyrkorna i Sverige.

Ikon med Maria Magdalena stående i staden Lund.
Ikon och foto: Kristoffer Lignell.

Dagen avslutades formellt med en välbesökt högtidlig ekumenisk vesper i Lunds domkyrka. I samband med vespern välsignade kardinal Anders Arborelius en ikon av Maria Magdalena stående i Lund, beställd som en del av jubileet. Ikonen är skriven av Kristoffer Lignell, och vid sin sida har apostlarnas apostel de dominikanska helgonen Louis de Monfort, Rosa av Lima, Pius V, Katarina av Siena, Dominikus, Ingrid av Skänninge, Martin de Porres och Thomas av Aquino.

Efter vespern hade bröderna en välbesökt mottagning i den lilla klosterträdgården, med många goda möten och samtal. Ad multos annos!

Magdalena Dahlborg 2023-05-22

Detta är en opinionstext.

En dominikanbroder ser upp mot domkyrkans tak.
Dominikanbroder Ambrosius. Foto: Kristoffer Lignell
Uttåg efter den högtidliga vespern.
Uttåg efter vespern. Foto: Kristoffer Lignell.
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av MAGDALENA DAHLBORG
År 1223, sju år efter att Dominikanorden kom till och två år efter den helige Dominikus död, grundades Maria Magdalenas konvent i Lund. De första bröderna kom från stora och viktiga städer som Bologna till en stad inte mycket större än en katedral med en omgivande stadsmur. 800 år senare ligger klostret några kvarter längre bort från katedralen, och staden har vuxit.

Intåg till högtidlig vesper i Lunds domkyrka. Först går korset, buret av Ingrid Norén Nilsson.
Intåget i Lunds domkyrka. Foto: Kristoffer Lignell.

Den 20 maj 2023 samlade Lunds dominikaner till jubileumsfirande, präglad av den helige Dominikus egen öppenhet. Det inledande föredraget hölls av jesuitpater Fredrik Heiding, och under den ekumeniska vespern invigde kardinalen och karmeliten Anders Arborelius en ikon av Maria Magdalena, och predikan hölls av domkyrkokaplan Lena Sjöstrand. I samband med jubileet gav Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift också ut antologin Lovsigna, välsigna, predika. Dominikanerna i Lund, med Jan-Olof Aggedal, Anna Minara Ciardi och Bertil Nilsson som redaktörer.

Konventets prior broder Pierre-André Mauduit sade när han välkomnade till dagen att den dominikanska spiritualiteten från början, det syns i berättelserna om Dominikus, handlat om att möta människor där de är, och vilka de än är.

Jesuitpater Fredrik Heiding talar om kroppslighet.
Jesuitpater Fredrik Heiding. Foto: Kristoffer Lignell.

Att den helige Ignatius av Loyola stod inför inkvisitionen åtta gånger, och att det då oftast var dominikaner som satt på andra sidan bordet, hindrade inte jesuitpater Fredrik Heiding från att våga sig på att tala om Dominikus nio sätt att be, eller mer generellt om bönen som en kroppslig praktik. Efter reformationen har den kristna praktiken i väst alltmer rört sig mot att inga kroppsdelar under halsen har någon större relevans i religionsutövningen.

Samtidigt finns i samhället i stort en tendens att både förakta alla kroppar som inte är perfekta och gå mot en kroppslöshet (eng. disembodiment) som en konsekvens av en allt större digitalisering. Men vi är, inför Gud och av Gud, kroppar, och behöver återupptäcka den fysiska dimensionen. Fredrik Heiding uppmanade till en, till situation och sällskap anpassad och för kulturella särdrag lyhörd, större frimodighet avseende böneställningar och rörelse i kyrkorummet.

Ingrid Norén Nilsson och dominikanbroder Pierre-André Mauduit talar om vänskap.
Ingrid Norén Nilsson och Pierre-André Mauduit. Foto: Kristoffer Lignell.

Dominikanbroder Pierre-André Mauduit och Ingrid Norén Nilsson, svenskkyrklig präst i Dalby församling, talade om vikten av vänskap. I Lund började relationerna mellan den katolska församlingen och domkyrkoförsamlingen bli närmare i samband med reformationsminneshögtidlighållandet 2016. Medan S:t Thomas av Aquino kyrka renoverades fick den katolska församlingen under ett helt år fira mässor i domkyrkan.

I dag sjungs där gemensam vesper regelbundet, och relationerna är goda även om det förstås alltid finns saker som skaver. Den personliga vänskapen mellan Pierre-André och Ingrid växte fram efter att dominikanbrodern närvarat vid Lunds stifts teologidagar, och har lett bland annat till en gemensam podcast (Kom och följ med!), och till vänskapshelger där församlingarna kunnat lära känna varandra. De lyfte särskilt fram frukterna av gemensam bibelläsning.

Dominikanbroder Björn Engdahl talar om ekologi och trädgård.
Broder Björn Engdahl. Foto: Kristoffer Lignell.

”Man kan inte bara prata om saker, man måste börja relatera också”, konstaterade dominikanbroder Björn Engdahl. Han sköter om klosterträdgården, med tanken att trädgården i sig blir en del av predikan. I en situation där människor liksom flyter runt, platslösa, erbjuder trädgården en konkret plats för konkreta omsorger. En konkret plats som väckt en del uppmärksamhet och intresse lokalt. Strävan är att ägna sig åt småskalig ekologisk odling som ett led i undervisning om vårt ansvar för skapelsen och för vår egen lilla del i denna.

Andra inslag i programmet var den norsk-lutherske prästen Magnus Strand, som berättade om hur det var som ”utomstående” att en tid under studierna bo hos bröderna, och dominikanbroder Hani Daniel och Basilien Alépin-broder Antoine Arab som berättade om de orientaliska missionerna och kyrkorna i Sverige.

Ikon med Maria Magdalena stående i staden Lund.
Ikon och foto: Kristoffer Lignell.

Dagen avslutades formellt med en välbesökt högtidlig ekumenisk vesper i Lunds domkyrka. I samband med vespern välsignade kardinal Anders Arborelius en ikon av Maria Magdalena stående i Lund, beställd som en del av jubileet. Ikonen är skriven av Kristoffer Lignell, och vid sin sida har apostlarnas apostel de dominikanska helgonen Louis de Monfort, Rosa av Lima, Pius V, Katarina av Siena, Dominikus, Ingrid av Skänninge, Martin de Porres och Thomas av Aquino.

Efter vespern hade bröderna en välbesökt mottagning i den lilla klosterträdgården, med många goda möten och samtal. Ad multos annos!

Magdalena Dahlborg 2023-05-22

Detta är en opinionstext.

En dominikanbroder ser upp mot domkyrkans tak.
Dominikanbroder Ambrosius. Foto: Kristoffer Lignell
Uttåg efter den högtidliga vespern.
Uttåg efter vespern. Foto: Kristoffer Lignell.