Katolskt präst- och diakonmöte på Lundsbrunn

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av FREDRIK HEIDING
Under den gångna veckan hölls ett gemensamt möte för alla präster och diakoner i Stockholms katolska stift, under ledning av stiftets biskop, kardinal Anders Arborelius. Evenemanget hölls på Lundsbrunn Resort & Spa utanför Skara. Mötet började på måndagseftermiddagen den 19 september och avrundades efter lunch onsdagen den 21 september. 133 präster och 21 diakoner deltog, med andra ord nästan alla katolska ämbetsbärare i Sverige hade samlats. Stiftets koordinator Magnus Andersson låg bakom organisationen såväl administrativt som liturgiskt. Förra gången det arrangerades ett möte av liknande slag var för fyra år sedan, i september 2018 på ett konferenscentrum på Lidingö.

Samlade i föreläsningssalen. Foto: f. Zvonko Podvinski.

Det uttalade syftet, som biskop Anders hade formulerat, att lära känna varandra bättre och att stärka enheten i mångfalden kunde förverkligas. Det gemensamma gudstjänstfirandet – under vilka vi använde den nyligen framtagna Timmarnas Liturgi (tidegärden) – och de många möjligheterna till samvaro möjliggjorde en konstruktiv och god atmosfär.

Från vänster: kardinal Anders Arborelius, generalvikarien p. Pascal René Lung, diakon Gustav Ahlman, biskop Erik Varden, diakon Wladimir Siwecki. Foto: f. Zvonko Podvinski.

Biskopen av Trondheims stift, cisterciensmunken Erik Varden, var inbjuden gäst och huvudtalare. Han höll två retoriskt skickliga och tänkvärda föredrag på temat ”Ära då Gud med er kropp (1 Kor 6:19): Från fragmentering till helhet”. Med stöd i den heliga Skrift, Ökenfädernas tänkespråk, monastisk visdom, skönlitteratur, klassisk musik och teater, erbjöd biskop Varden uppbyggliga perspektiv på andlig urskiljning i allmänhet och kyskheten i synnerhet för det gudsvigda livet. Hans föredrag följdes av vidare reflektion i gruppsamtal.

Biskop Erik Varden håller föredrag. Foto: Fredrik Heiding.

Monsignore Andrés Bernar Borda och jesuitpater Ulf Jonsson redovisade frukterna av den synodala processen i Sverige. Deras redogörelse byggde på information som finns på stiftets hemsida, ”Biskopssynoden 2023: Sammanfattning av svaren” och ”Projektplan för synodalitetsarbetet i vårt stift”. Läs även av Magdalena Dahlborgs artikel ”Stiftens sammanställning till biskopssynoden” i Signum nr 6/2022, via länken här

Monsignore Andrés Bernar Borda och jesuitpater Ulf Jonsson. Foto: Fredrik Heiding.

Vidare gav fader Anders Ekenberg och fader Anders Piltz inspiration till att gestalta eukaristifirandet. De upplyste om material av olika slag som finns tillgängligt för ett värdigt gudstjänstfirande, alltifrån predikoförberedelser till psalmsång och skrifter om mässans andliga djupdimension.

För egen del måste jag säga att detta var ett ypperligt tillfälle att fördjupa redan etablerade kontakter, möta nya ansikten och stärka gemenskapen som står till tjänst för Jesus Kristus och kyrkan i vårt land. Frestelsen att besöka själva spa-anläggningen kunde man lätt motstå, eftersom det fullmatade schemat helt enkelt inte gav tid till den typen av rekreation.

Biskop Anders håller avslutande tackord. Foto: f. Zvonko Podvinski.

Fredrik Heiding 2022-09-21

Detta är en opinionstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av FREDRIK HEIDING
Under den gångna veckan hölls ett gemensamt möte för alla präster och diakoner i Stockholms katolska stift, under ledning av stiftets biskop, kardinal Anders Arborelius. Evenemanget hölls på Lundsbrunn Resort & Spa utanför Skara. Mötet började på måndagseftermiddagen den 19 september och avrundades efter lunch onsdagen den 21 september. 133 präster och 21 diakoner deltog, med andra ord nästan alla katolska ämbetsbärare i Sverige hade samlats. Stiftets koordinator Magnus Andersson låg bakom organisationen såväl administrativt som liturgiskt. Förra gången det arrangerades ett möte av liknande slag var för fyra år sedan, i september 2018 på ett konferenscentrum på Lidingö.

Samlade i föreläsningssalen. Foto: f. Zvonko Podvinski.

Det uttalade syftet, som biskop Anders hade formulerat, att lära känna varandra bättre och att stärka enheten i mångfalden kunde förverkligas. Det gemensamma gudstjänstfirandet – under vilka vi använde den nyligen framtagna Timmarnas Liturgi (tidegärden) – och de många möjligheterna till samvaro möjliggjorde en konstruktiv och god atmosfär.

Från vänster: kardinal Anders Arborelius, generalvikarien p. Pascal René Lung, diakon Gustav Ahlman, biskop Erik Varden, diakon Wladimir Siwecki. Foto: f. Zvonko Podvinski.

Biskopen av Trondheims stift, cisterciensmunken Erik Varden, var inbjuden gäst och huvudtalare. Han höll två retoriskt skickliga och tänkvärda föredrag på temat ”Ära då Gud med er kropp (1 Kor 6:19): Från fragmentering till helhet”. Med stöd i den heliga Skrift, Ökenfädernas tänkespråk, monastisk visdom, skönlitteratur, klassisk musik och teater, erbjöd biskop Varden uppbyggliga perspektiv på andlig urskiljning i allmänhet och kyskheten i synnerhet för det gudsvigda livet. Hans föredrag följdes av vidare reflektion i gruppsamtal.

Biskop Erik Varden håller föredrag. Foto: Fredrik Heiding.

Monsignore Andrés Bernar Borda och jesuitpater Ulf Jonsson redovisade frukterna av den synodala processen i Sverige. Deras redogörelse byggde på information som finns på stiftets hemsida, ”Biskopssynoden 2023: Sammanfattning av svaren” och ”Projektplan för synodalitetsarbetet i vårt stift”. Läs även av Magdalena Dahlborgs artikel ”Stiftens sammanställning till biskopssynoden” i Signum nr 6/2022, via länken här

Monsignore Andrés Bernar Borda och jesuitpater Ulf Jonsson. Foto: Fredrik Heiding.

Vidare gav fader Anders Ekenberg och fader Anders Piltz inspiration till att gestalta eukaristifirandet. De upplyste om material av olika slag som finns tillgängligt för ett värdigt gudstjänstfirande, alltifrån predikoförberedelser till psalmsång och skrifter om mässans andliga djupdimension.

För egen del måste jag säga att detta var ett ypperligt tillfälle att fördjupa redan etablerade kontakter, möta nya ansikten och stärka gemenskapen som står till tjänst för Jesus Kristus och kyrkan i vårt land. Frestelsen att besöka själva spa-anläggningen kunde man lätt motstå, eftersom det fullmatade schemat helt enkelt inte gav tid till den typen av rekreation.

Biskop Anders håller avslutande tackord. Foto: f. Zvonko Podvinski.

Fredrik Heiding 2022-09-21

Detta är en opinionstext.