Kyrkan och de frånskilda som gift om sig

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Enligt katolsk uppfattning är äktenskapet ett livslångt förbund mellan en man och en kvinna. I enlighet med Jesu undervisning i evangelierna (t ex Markus 10:1-12) avvisar den katolska kyrkan möjligheten till upplösning av ett giltigt ingånget äktenskap. Det är visserligen möjligt för ett par att separera och leva på skilda håll, men om någon av dem gifter om sig betraktas det som ett brott mot äktenskapets oupplöslighet. Som en följd av detta tillåts inte katoliker som har skilt sig och sedan gift om sig att ta emot sakramenten, t ex kommunionen (nattvarden), även om de i övriga avseenden kan fortsätta att delta i kyrkans liv som tidigare.

Frågan om de frånskilda och omgifta katolikernas möjlighet att gå till kommunionen diskuteras sedan länge livligt på många håll i den katolska kyrkan, inte minst i Tyskland. Ordföranden för de katolska biskoparna i Tyskland, ärkebiskop Robert Zollitsch, sticker idag, torsdag den 1 september, ut hakan i en intervju i den tyska veckotidskriften Die Zeit genom att säga att han förväntar sig reformer inom den katolska kyrkan när det gäller frågan om de frånskilda som har gift om sig.

Kyrkan måste tydliggöra för sig själv hur hon vill umgås med människor ”vars liv har utvecklat sig olyckligt på viktiga punkter”, säger Zollitsch i intervjun. Som exempel nämner han just frågan om äktenskap som gått i kras.

”Det är en fråga om barmhärtighet”, tillfogar ärkebiskopen, ”och om detta kommer vi under den närmaste tiden att tala ingående”. Den 73-årige Zollitsch uttrycker förhoppningen att framsteg kommer att göras i denna fråga ”under min livstid”.

Med sitt uttalande hänvisar biskopskonferensens ordförande också till Tysklands förbundspresident Christian Wulff som är katolik och som efter sin skilsmässa gift sig en andra gång. ”Han är för mig en katolik som lever sin tro och lider av situationen”, säger Zollitsch, som uttrycker sin tacksamhet gentemot Wulff för hans offentliga trosvittnesbörd.

Dessutom medger biskopskonferensens ordförande att han ibland är otålig över att förändringar i kyrkan går så långsamt: ”Jag löper många gånger risken att tröttna och tänker: varför går det inte fortare?”.

År 1993 gjorde ärkebiskop Oskar Saier – Zollitschs företrädare på biskopsstolen i Freiburg – tillsammans med biskoparna Walter Kasper (då Rottenburg) och Karl Lehmann (Mainz), en gemensam framstöt i Rom för att man borde ge en andra chans för frånskilda som gift om sig. Men deras förslag vann då ingen framgång.

Red., /Kathpress

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Enligt katolsk uppfattning är äktenskapet ett livslångt förbund mellan en man och en kvinna. I enlighet med Jesu undervisning i evangelierna (t ex Markus 10:1-12) avvisar den katolska kyrkan möjligheten till upplösning av ett giltigt ingånget äktenskap. Det är visserligen möjligt för ett par att separera och leva på skilda håll, men om någon av dem gifter om sig betraktas det som ett brott mot äktenskapets oupplöslighet. Som en följd av detta tillåts inte katoliker som har skilt sig och sedan gift om sig att ta emot sakramenten, t ex kommunionen (nattvarden), även om de i övriga avseenden kan fortsätta att delta i kyrkans liv som tidigare.

Frågan om de frånskilda och omgifta katolikernas möjlighet att gå till kommunionen diskuteras sedan länge livligt på många håll i den katolska kyrkan, inte minst i Tyskland. Ordföranden för de katolska biskoparna i Tyskland, ärkebiskop Robert Zollitsch, sticker idag, torsdag den 1 september, ut hakan i en intervju i den tyska veckotidskriften Die Zeit genom att säga att han förväntar sig reformer inom den katolska kyrkan när det gäller frågan om de frånskilda som har gift om sig.

Kyrkan måste tydliggöra för sig själv hur hon vill umgås med människor ”vars liv har utvecklat sig olyckligt på viktiga punkter”, säger Zollitsch i intervjun. Som exempel nämner han just frågan om äktenskap som gått i kras.

”Det är en fråga om barmhärtighet”, tillfogar ärkebiskopen, ”och om detta kommer vi under den närmaste tiden att tala ingående”. Den 73-årige Zollitsch uttrycker förhoppningen att framsteg kommer att göras i denna fråga ”under min livstid”.

Med sitt uttalande hänvisar biskopskonferensens ordförande också till Tysklands förbundspresident Christian Wulff som är katolik och som efter sin skilsmässa gift sig en andra gång. ”Han är för mig en katolik som lever sin tro och lider av situationen”, säger Zollitsch, som uttrycker sin tacksamhet gentemot Wulff för hans offentliga trosvittnesbörd.

Dessutom medger biskopskonferensens ordförande att han ibland är otålig över att förändringar i kyrkan går så långsamt: ”Jag löper många gånger risken att tröttna och tänker: varför går det inte fortare?”.

År 1993 gjorde ärkebiskop Oskar Saier – Zollitschs företrädare på biskopsstolen i Freiburg – tillsammans med biskoparna Walter Kasper (då Rottenburg) och Karl Lehmann (Mainz), en gemensam framstöt i Rom för att man borde ge en andra chans för frånskilda som gift om sig. Men deras förslag vann då ingen framgång.

Red., /Kathpress