Tagged 'Familjesynoden'

Påvens dokument om familjen nu offentliggjort

I dag, fredagen den 8 april klockan 12, offentliggjordes i Vatikanen påven Franciskus med spänning emotsedda apostoliska skrivelse Amoris laetitia (Kärlekens lycka). Den är en sammanfattning av och utgör hans ställningstagande till den synodala process om familjen som inleddes redan…

Påvens dokument efter familjesynoden publiceras 8 april

Vatikanen meddelande under torsdagen att påven Franciskus länge emotsedda så kallade apostoliska uppmaning efter förra höstens ordinarie biskopssynod om familjen, dess gåvor och utmaningar, kommer att offentliggöras nästa fredag, den 8 april. Dokumentet som kommer att ha titeln Amoris laetitia…

Konfliktämnen

av BERND HAGENKORD Frånskilda som gift om sig: att det är ett viktigt tema vet nästan alla som intresserar sig för biskopssynodens frågor. Synoden kommer dock inte att låta sig trängas in i detta enda hörn. Och det handlar inte…

Biskopssynoden om familjen börjar i dag

I dag, söndagen den 4 oktober, börjar biskopssynoden om familjen. 280 delegater från hela världen samlas i Vatikanen för att tillsammans med påven Franciskus reflektera över den kristna synen på familjen och över familjens roll som förmedlare av den kristna…