Slutreplik: Bibelöversättningen och det inre livet

av ANDERS EKENBERG
En del har hänt sedan huvuddelen av Bibelkommissionens arbete med Nya testamentet gjordes. Samhället har förändrats – men med osäker relevans för hur Bibeln ska översättas. Språkutvecklingen motiverar inte en nyöversättning.

En del har också hänt inom bibelforskning och språkvetenskap – men hur påverkar det hur man bör översätta? Vissa formuleringar i Bibel 2000 är mindre övertygande, en del (ofta frånvarande) sätt att markera tankegång i texter likaså. Det borde kunna åtgärdas med en lätt revision som inte äventyrar införlivandet av helheten i människors minne och hjärtan.

Det var inte bara ”en handfull problematiska formuleringar” som ändrades när NT 1981 infogades i Bibel 2000. En rad ändringar genomfördes för att få Nya testamentet att harmoniera med det nu översatta Gamla testamentet. Och då kvarstår frågan: måste man inte ge en översättning längre löptid om den ska få rimlig chans att bli memorerad, internaliserad, bli stoff för eftertanke, vägledning, näring för själen?

Andra översättningar används parallellt, men Bibel 2000 lanserades – och har understötts av Bibelsällskapet – som huvudöversättning till svenska. Inte ens när den utkom hade den Kungl. Maj:ts godkännande. Däremot bars arbetet upp av en bred uppslutning från kyrkor och samfund. Och är det verkligen inte önskvärt med en gemensam bibelversion för den lilla troende minoritet som ännu finns i Sverige?

Anders Ekenberg 2022-11-23

Detta är en opinionstext tillika en slutreplik.

Inlägg den 9 november 2022 av Anders Ekenberg, ”Ett kontraproduktivt initiativ”, finns här

Replik den 22 november 2022 från Svenska Bibelsällskapet genom Åke Bonnier (ordförande) och Karin Wiborn (vice ordförande), ”Ett initiativ till fördjupning och reflektion”, finns här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av ANDERS EKENBERG
En del har hänt sedan huvuddelen av Bibelkommissionens arbete med Nya testamentet gjordes. Samhället har förändrats – men med osäker relevans för hur Bibeln ska översättas. Språkutvecklingen motiverar inte en nyöversättning.

En del har också hänt inom bibelforskning och språkvetenskap – men hur påverkar det hur man bör översätta? Vissa formuleringar i Bibel 2000 är mindre övertygande, en del (ofta frånvarande) sätt att markera tankegång i texter likaså. Det borde kunna åtgärdas med en lätt revision som inte äventyrar införlivandet av helheten i människors minne och hjärtan.

Det var inte bara ”en handfull problematiska formuleringar” som ändrades när NT 1981 infogades i Bibel 2000. En rad ändringar genomfördes för att få Nya testamentet att harmoniera med det nu översatta Gamla testamentet. Och då kvarstår frågan: måste man inte ge en översättning längre löptid om den ska få rimlig chans att bli memorerad, internaliserad, bli stoff för eftertanke, vägledning, näring för själen?

Andra översättningar används parallellt, men Bibel 2000 lanserades – och har understötts av Bibelsällskapet – som huvudöversättning till svenska. Inte ens när den utkom hade den Kungl. Maj:ts godkännande. Däremot bars arbetet upp av en bred uppslutning från kyrkor och samfund. Och är det verkligen inte önskvärt med en gemensam bibelversion för den lilla troende minoritet som ännu finns i Sverige?

Anders Ekenberg 2022-11-23

Detta är en opinionstext tillika en slutreplik.

Inlägg den 9 november 2022 av Anders Ekenberg, ”Ett kontraproduktivt initiativ”, finns här

Replik den 22 november 2022 från Svenska Bibelsällskapet genom Åke Bonnier (ordförande) och Karin Wiborn (vice ordförande), ”Ett initiativ till fördjupning och reflektion”, finns här