medicinsk etik

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av CHRISTOFFER WEDEBRAND Den svenska aborträtten verkar utgå ifrån föreställningen att människors rätt till liv avtar i takt med deras sårbarhet och beroende av andra. Det är tveksamt om vi...
av MIKAELA LUTHMAN Prioriteringar hör till sjukvårdens vardag. Resurserna är inte obegränsade och bedömningar om vilka vårdinsatser som ska genomföras behöver göras fortlöpande. Patientens väl måste alltid stå i centrum,...
av JENNY LINDBERG Döden har blivit alltmer marginaliserad i vårt samhälle och ses inte längre som en naturlig del av livet. Å ena sidan görs det obegränsade försök att förlänga...
För närvarande utvecklas en rad vaccin mot covid-19 på olika håll i världen. Katoliker uppmuntras allmänt till vaccination för det gemensamma goda och för att skydda sin nästa. Samtidigt finns...
av JENNY LINDBERG Man kan välja att tjäna sina medmänniskor i livet, men man kan också tjäna andra efter sin död. Inte enbart genom testamentering av ägodelar till nära och...
av ANDERS PILTZ – Transhumanisttekniken måste stå i människans tjänst. Jag har slutat att spela schack med min dator. Visserligen kan den programmeras att bli dummare än vad den är, men...
av BENEDIKT PAUL GÖCKE Bör kristna stödja eller inte stödja den transhumanistiska agenda som går ut på att förändra den mänskliga naturen för att tillfredsställa individens behov? För att besvara...
av JENNY LINDBERG Katoliker som arbetar inom svensk vård kan ibland ställas inför situa­tioner där samvetet och praxis krockar. Jenny Lindberg skriver om avvägningar, risker och särskilt viktiga områden. Artikeln...
av MIKAELA LUTHMAN Statens medicinsk-etiska råd, Smer, har nyligen publicerat en ”Kunskapssammanställning om dödshjälp”, motiverat med att i uppdraget för Smer ”ingår att stimulera samhällsdebatten i angelägna medicinsk-etiska frågor och...
av GLENN HÆGERSTAM – Är människolivets okränkbarhet politiskt förhandlingsbar? För en tid sedan kunde man i medierna spåra en upprördhet över att det på Karolinska Institutet fanns en samling av skelettdelar...
av KERSTIN HEDBERG NYQVIST – Apropå en doktorsavhandling i medicinsk rätt. I en avhandling inom ämnet medicinsk rätt presenterar Kavot Zillén en grundlig analys av vilket utrymme den svenska rättsliga regleringen...
av GUNILLA MARIA OLSSON – Frihetsbegreppet kan problematiseras på olika sätt. Livskvalitet är ett begrepp som har använts under de senaste decennierna rörande hälsoekonomi och medicinsk etik. Begreppet har varit vägledande...