Jenny Lindberg

Litteratur och läkekonst

av JENNY LINDBERG – Utvecklingen av medicinsk humaniora i svensk kontext. Räcker det med att veta hur kroppen fungerar biologiskt i hälsa och i sjukdom, det vill säga fysiologiskt och patofysiologiskt, för att vara en bra läkare? Eller krävs det även…