Jenny Lindberg

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av JENNY LINDBERG Tidöavtalet offentliggjordes 2022 och utgör en skriftlig överenskommelse mellan de svenska riksdagspartierna Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna och Sverigedemokraterna. Avtalet innehåller en del konstruktiva idéer hur det svenska samhället...
av JENNY LINDBERG Döden har blivit alltmer marginaliserad i vårt samhälle och ses inte längre som en naturlig del av livet. Å ena sidan görs det obegränsade försök att förlänga...
av JENNY LINDBERG En undersökning från 2021 har visat att våld mot hälso- och sjukvården och dess företrädare, vilket förekom i lägre grad före covidpandemin, har ökat kraftigt över hela världen....
av JENNY LINDBERG – Utvecklingen av medicinsk humaniora i svensk kontext. Räcker det med att veta hur kroppen fungerar biologiskt i hälsa och i sjukdom, det vill säga fysiologiskt och patofysiologiskt,...
av JENNY LINDBERG – Låt oss försöka att skapa och själva främja ett sunt och utvecklande debattklimat i vårt land. Jag minns mycket väl en debattafton som jag deltog i för...
av JENNY LINDBERG Det finns mycket att oroa sig över i dagens samhälle. Ändå är vi vana vid en personlig tillvaro som är relativt riskfri och kontrollerad, trots den överhängande...
av JENNY LINDBERG Man kan välja att tjäna sina medmänniskor i livet, men man kan också tjäna andra efter sin död. Inte enbart genom testamentering av ägodelar till nära och...
av JENNY LINDBERG – Vad är det som gör att man vill ha en snabb hantering efter döden utan en ceremoni som sätter spår, som utgör ett gemensamt avslut och en...
av JENNY LINDBERG ”Är någon av er sjuk skall han kalla till sig de äldste i församlingen, och de skall smörja honom med olja i Herrens namn och be böner...
av JENNY LINDBERG Katoliker som arbetar inom svensk vård kan ibland ställas inför situa­tioner där samvetet och praxis krockar. Jenny Lindberg skriver om avvägningar, risker och särskilt viktiga områden. Artikeln...
av JENNY LINDBERG – Om palliativ vård i livets slutskede. I denna artikel delar jag med mig av mina egna erfarenheter och tankar kring mitt arbete som njurmedicinsk specialistläkare. Under mina...