Credo 1920

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1920 nr 1
Innehåll
[Biskoplig välsignelse av Credo]. Av Albertus Bitter [s. 1]
Anmälan. Av Bernt David Assarson [Berndt David Assarsson] s. 2
Tankar inför starten. Av Niels Hansen, Gustaf Armfelt, Karin Sparre, Olav Offerdahl, E. Rosenörn-Lehn, W. Meijerinek, Sigurd Dahllöf, Esther Adèle von Gegerfelt, Ludv. Günther, Jakob Olrik s. 4
Från Credos torn. Av Bertil Bodström s. 7
Helga Lekamens Gille s. 11
Kyrklig kalender s. [12]
Credo 1920 nr 2
Innehåll
Credo. Av Johannes Fredriksen s. [13]
Kyndelsmässa. Av P. Stephan Obl. S. Birg. s. 14
Nordens apostel. Av Dag s. 17
Vad läget kräver. Av Edvin Sandqvist s. 18
Söndag. Av Tore Kilman s. 20
Från Credos torn. Av Bertil Bodström s. [21]
Tankar vid starten. Av Alb. Lysander, Lydia Wahlström s. 25
Ur föreningslivet s. 27
Kyrklig kalender s. [28]
Credo 1920 nr 3
Innehåll
Jesu Christi pino thänkilse in vesperis. Av Den helige Bonaventura s. [29]
Stat crux s. [32]
Från Credos torn. Av Bertil Bodström s. 34
Salve Regina. Av Sigurd Dahllöf s. 39
Marian Morawski: Aftnar vid Genévesjön. Av Joh. van Gijsel s. 40
Credos brev s. [41]
Tankar vid starten. Av Annie Åkerhielm s. 42
Svensk predikan i Rom. Av Fanny Cederblad s. 43
Kyrklig kalender s. [44]
Credo 1920 nr 4
Innehåll
Exultet s. [45]
Huru var Herra Ihesus oppinbaradhis först varefrw. Av Den helige Bonaventura s. 46
Till S:t Josefs skyddsfest s. 48
En fager bön till Sankta Katarina. Av Ingegärd Ambjörnsdotter s. [49]
Triumf. Av Bärtil David Assarson [Berndt David Assarsson?] s. 50
Från Credos torn. Av Bertil Bodström s. 52
Bön. Av John Henry Newman s. 56
Otidsenliga observationer från Stockholms horisont. Av G. H. s. 56
Credos brev s. [58]
Tankar vid starten. Av Alf Ahlberg s. 59
Kyrklig kalender s. [60]
Credo 1920 nr 5
Innehåll
Ur kardinal Newmans majbok. Av John Henry Newman s. [61]
Tankar om kyrkan. Av Helena Nyblom s. 63
Ur ett brev s. 65
Från det kyrkliga livet under påsken. Av Sacerdos s. 67
Ur föreningslivet s. 67
Från Credos torn. Av Bertil Bodström s. 68
Korsmässa. Av Petrus Lindblom s. 73
Vi och våra krigsbarn. Av Broder Johannes s. 75
Kyrklig kalender s. [76]
Credo 1920 nr 6
Innehåll
Adoro te devote s. [77]
Om Kristi lekamen och blod. Av Den helige Cyrillus s. 78
”Såsom mitt hjärta”. Av E. A. v. G. s. 80
Jesu hjärtas fest s. 81
Från Credos torn. Av Bertil Bodström s. 82
Katolicerande tendenser i schartauansk åskådning och praxis s. 88
Erik Brogren: Natten. Nutida moralitet i tre akter. Av Erik Wimmerström s. 92
Credos post. Av Dagmar Adams-Ray s. 93
Från det kyrkliga livet s. 94
Ur föreningslivet. Av Broder Johannes s. 95
Kyrklig kalender s. [96]
Credo 1920 nr 7
Innehåll
Några tankar. Av påven Gregorius den store s. [97]
Kristi lekamens fest i Stockholm. Av Franciskus s. 98
S:t Olofs kyrka. Av Karin Sparre s. 99
Alla Sveriges heliga mäns och kvinnors åminnelse 12 Juli [inledning
till Erikskrönikan]
s. 100
Från Credos torn. Av Bertil Bodström, Broder Johannes s. 101
Från det kyrkliga livet s. 105
Till frågan om katolikernas kyrkorättsliga ställning i Sverige. Av Evariste s. 106
Monseigneur Robert Hugh Benson som författare. Av Lennart Nyblom s. 110
Kyrklig kalender s. [112]
Credo 1920 nr 8
Innehåll
En påvlig tanke vid starten s. [113]
Hur bedräglig världens fägnad är s. 115
Maria Assunta. Av Helene Nyblom s. 117
Från Credos torn. Av Bertil Bodström s. 118
M. van der Hagen S. J.: Hvor er Kristi kirke? Av Hugo Andersson s. 124
Credos brev. Om den katolska propagandan s. 125
Monseigneur Robert Hugh Benson som författare. Av Lennart Nyblom s. 127
Från våra församlingar s. 131
Kyrklig kalender s. [132]
Credo 1920 nr 9
Innehåll
Böner. Av Thomas av Aquino s. [133]
Tidens krav. Av F. Borka s. 135
Religionsundervisningen i Sverige. Av Edvin Sandqvist s. 137
Den katolska filosofien – och den modernistiska. Av Bertil Bodström s. 140
Från Credos torn s. 148
Från våra församlingar s. 151
Kyrklig kalender s. [152]
Credo 1920 nr 10
Innehåll
Vid högmässan. Av Robert Hugh Benson s. [153]
De sju stenarna i Birgittas krona. Av Den heliga Birgitta s. 154
Nådens dolda kraft. Av John Henry Newman s. 155
Den heliga Birgittas minne. Av P. Stephan Obl. S. Birg. s. 157
Från våra församlingar s. 162
Främmande religionsbekännare. Av Ericus Ihrforsius s. 163
Drottninggatan 108. Av E. K.–IV. s. 164
Credos böcker s. 165
Gustaf Armfelt: Min väg till Kyrkan s. 168
Från Credos torn s. 169
The Second Spring. Den katolska renässansen i England. Av B. B. s. 170
Kyrklig kalender s. [176]
Credo 1920 nr 11
Innehåll
Dommedag og Marias ubesmittede Undfangelse. Av Fader Olrik s. [177]
”Älsken edra fiender”. Av E. Wessel s. 179
Pensées de Christine, reine de Suède. Av Drottning Kristina s. 183
Himlarnas drottning. Av J. Armfelt s. 187
Roms vaktpost mot öster. Av B. B. s. 188
En interview med den mest uppmärksammade assistenten vid biskopsinvigningen i Uppsala. Av Spectator s. 192
Från våra församlingar s. 193
Från Credos torn s. 194
Credos post. Av I. von Gombos s. 196
Kyrklig kalender s. [200]
Credo 1920 nr 12
Innehåll
Den gamla dagvisan s. [201]
The hälgo thre konungar. Av Den helige Bonaventura s. 203
Den heliga Margareta Maria Alacocque. Av G. M. Kuipers s. 205
De liturgiska formernas katolska anda. Av Ansgar Meyer s. 207
Hos symbolisten Maurice Denis. Av Jan Ballin s. 211
Vitare än snö. Maria obefläckade avlelses fest. Av Esther Adèle von Gegerfelt s. 214
Från Credos torn s. 215
Från löftenas land s. 217
Pater Joachim SS C. C.: Intronisationen av Jesu allraheligaste Hjärta i hemmen s. 220
Johannes Jörgensen: Alvernerbjærget s. 220
Johannes Jörgensen: Den yttersta dagen s. 221
Sigurd Dahllöf: Jungfru Marie hand. Dikter s. 221
Från föreningslivet s. 222
Om Marie obefläckade avlelses fest s. 223
Kyrklig kalender s. [224]
Credoregister 1920 årgång 1