Credo 1930

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1930 nr 1
Innehåll
Tillkomme oss ditt rike! Av Augustin Kock s. [1]
Pontifex. Av Niels Hansen s. 2
Credos jubileumsbrev s. 3
En adventspreken. Av John Henry Newman s. 6
Människovägar – Guds vägar. Helena Most. Av Joh. van Gijsel s. 9
Den indre bønn. Av Jacques-Bénigne Bossuet s. 13
Peter Schindler: Den hellige Benedikt af Nurcias Munkeregel. Av P. H. Perch s. 17
En förargelsens klippa eller Kardinalens broschyr. Av Gustaf Armfelt s. 21
En banal artikel s. 23
Credo 1930 nr 2
Innehåll    
Middelalderens Kultur i ny Belysning. Av Albert Teddy Buster s. [25]
Anno Domini 1929 i Finland. Av Joh. van Gijsel s. 26
Den katholske Menighet i Danmark 1929. Av H. D. T. Kiærulff s. 29
Svensk kyrkokrönika 1929. Av Edvin Sandqvist s. 30
Den apostoliske sukcession. Av A. Lutz O. P. s. 33
Argus. Av Rutger Salomon s. 37
V. de Navacelle: Franske Menns Livshistorie. Av Gustaf Armfelt s. 39
Søren Kierkegaard i det 20 Aarh.’s Tyskland. Av H. D. T. Kiærulff s. 40
[Credos böcker]. Av B. D. Assarsson s. 41
[En smädeskrift mot katolska kyrkan…]. Av Gregor Wäschle s. 42
Från Credos torn s. 45
Credo 1930 nr 3
Innehåll    
Vänd åter till din ro min själ… Av Augustin Kock s. [49]
Kirken i Norge året 1929. Av K. Kjelstrup s. 50
Medeltid och renässans. Av Jarl Gallén s. 53
Kvinden og Præstedømmet. Av A. Menzinger S. J. s. 58
Den apostoliske sukcession. Av A. Lutz O. P. s. 60
Klosterkyrkan i Vadstena firar 500-årsjubileum. Av Frogner s. 67
Dolores Viesèr: Das Singerlein. Av Sigrid Undset s. 70
Petrus och påvedömet. Av W. Meijerink s. 72
Från Credos torn s. 74
Credo 1930 nr 4
Innehåll    
Langfredag. Av K. Kjelstrup s. [77]
Svar til en sogneprest (av et privatbrev). Av Sigrid Undset s. 78
Kyrkokrönika. Av Gustaf Armfelt s. 83
En katedral. Av Karin Antell s. 90
Den nye overhyrde i Norge. Av K. Kjelstrup s. 91
Från Credos torn s. 93
Ignatius af Loyolas aandlige Øvelser. Av A. Menzinger S. J. s. 96
Karlstadstidningens blandade äktenskap. Av B. D. Assarsson s. 101
Credo 1930 nr 5
Innehåll    
Lourdes. Av Per Skansen s. [105]
Sluten front? Av Mark. s. 111
Svar til en sogneprest. Av Sigrid Undset s. 113
Nordmann bispeviet i Rom. Av Alf Högh s. 118
Om kyrkans väsen. Av Karl Kling s. 122
Mater Misericordiae. Av Karin Antell s. 127
Från Credos torn s. 129
Kirker og Kapeller i Danmark s. 132
Crede 1930 nr 6
Innehåll    
Hymne till Den Helliga And. Av Marie Knudtzon s. [133]
Fritz Jürgensen West. In memoriam. Av Niels Hansen s. 134
Island antager vårt katolska credo på alltinget år 1000. Av Johannes Gunnarsson s. 136
»Verdenhistorisk Kludder». Av A. Menzinger S. J. s. 138
Om kyrkans väsen. Av Karl Kling s. 142
En dominikansk trilogi. Av Wilfrid von Christierson s. 147
Svar til en sogneprest. Av Sigrid Undset s. 149
Bernhard Duhr: Geschichte der Jesuiten in den Lændern deutscher Zunge. Av J. Metzler s. 157
Johannes Jörgensen: Fra det ukendte Frankrig. Av H. D. T. Kiærulff s. 158
Från Credos torn s. 159
Credo 1930 nr 7
Innehåll    
Lux illuxit s. [161]
Det store Sankt Olavsjubileum. Av Sigrid Undset, Olav Offerdahl, Fredrik Paasche, Harry Fett s. 163
Island antager vårt katolska credo. Av Johannes Gunnarsson s. 165
Ordet om Ægteskabets Uoplöselighed. Av Ingeborg Maria Sick s. 169
Den sal. Richard Reynolds’ martyrium. Av Karin Antell s. 171
Adéle von Gegerfeldt. In memoriam. Av Augustin Kock s. 175
Familjen, det kristne samfunds grunnvoll. Av K. Kjelstrup s. 175
Credos böcker. Av B. D. Assarsson s. 179
Salget af den Katholske Bog. Av H. D. T. Kiærulff s. 183
Från Credos torn s. 184
Credo 1930 nr 8
Innehåll    
Foran et gammelt Mariabillede. Av K. Kjelstrup s. [185]
Den hellige Jeanne. Jungfrun av Orléans. Av Paul Doncoeur S. J. s. 186
Kristendomen och vår tid. Av Jarl Gallén s. 188
Augsburger-konfessionens 400-års jubilæum. Av Niels Hansen s. 190
Den svenska intoleransen. Av B. D. Assarsson s. 193
Bidrag till belysandet av biskop Hemmings (1338–1366) gärning. Av Jarl L:son Renwall s. 195
Kundskabens Træ. Allegorisk Æventyr om moderne Videnskab. Av A. Menzinger S. J. s. 200
Om Salg af katholske Bøger. Av Oluf Elling s. 203
Från Credos torn s. 205
Credo 1930 nr 9
Innehåll    
Vår tid i lys av Sankt Olavsminnet. Av K. Kjelstrup s. [209]
Det katolska S:t Olavsjubileet. Av Gustaf Armfelt s. 212
Naturens Skønhed. En Rejsebetragtning. Av A. Menzinger S. J. s. 215
Bidrag till belysandet av biskop Hemmings (1338–1366) gärning. Av Jarl L:son Renwall s. 218
Ordet om egteskapets uopløselighet. Av Sigrid Undset s. 225
”Irrgångar till ljuset.” Av A. M-r. s. 229
Händels Largo. Av Karin Antell s. 232
Confessio Augustana post festum. Av Hans Rost s. 232
Ève Lavallière: Ma Conversion. Av K. Kjelstrup s. 233
Från Credos torn s. 234
Credo 1930 nr 10
Innehåll    
Den hellige Birgittas minne. Av K. Kjelstrup s. [237]
Den heliga Birgittas engelska döttrar s. 238
En vallfärdsdag i den heliga Birgittas stad. Av Frogner s. 246
Raknebergsvikingen. Av Gösta af Geijerstam s. 247
Ordet om Ægteskabets Uoplöselighed. Av Ingeborg Maria Sick s. 250
Biskop Magnus Olai Tavasts födelseort. Av Jarl L:son Renwall s. 252
St. Augustin og hans Regel. Av Une Religieuse de l’Assomption s. 254
Et Augustinus-festspil i Beuron Klosterkirke. Av Augusta Eschricht s. 257
Den första internationella katolska presskongressen hållen i Bryssel. Av Gustaf Armfelt s. 259
Från Credos torn s. 262
Credo 1930 nr 11
Innehåll    
Det ubetvingelige. Av Marie Knudtzon s. [265]
Lyckan. Av J. van Gijsel s. 266
”Doctor Gratiæ” og Protestantismen. Av A. Menzinger S. J. s. 268
Egteskapets uopløselighet. Av Sigrid Undset s. 273
Katolska jubileumsdagar i Ungern 1930. Av B. D. Assarsson s. 275
Hellig Olav. Av F. Krijn s. 279
Den heliga Elisabeths slott. Av Karin Antell s. 283
Katolicismen i den moderne europæiske Litteratur. Av Henrik Roos S. J. s. 286
Från Credos torn s. 289
Credo 1930 nr 12
Innehåll    
Lyft upp augo, alle ætter! Av Lars Eskeland s. 293
Himmelrikets altare. Av Lisa Lundh s. 294
Lave Kornpriser. Av K. Pauli S. J. s. 295
Bøger om den hellige Augustin. Av G. Scherz C. Ss. R. s. 297
Petrus de Dacia. Av H. D. T. Kiærulff s. 302
Synpunkter rörande den helige Ignatii av Loyola personlighet. Av Jarl L:son Renwall s. 304
Nils Bielke. En märklig konvertit på 1700-talet. Av Karin Sparre s. 308
Livet og döden. Av K. Kjelstrup s. 311
Snefogeden. Av Holger K-Hafstrøm s. 312
Vatikanet i en ny rolle. Av Hiram Motherwell s. 316
Från Credos torn s. 319
Credoregister 1930 årgång 11